Українська | English

Головна » Банківський нагляд » Показники банківської системи » Значення економічних нормативів в цілому по системі » Архів

Значення економічних нормативів по системі банків України за 2015 рік

(%)

з/п

Норматив

За станом на

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

1

Н1

Регулятивний капітал (млн. грн.)

188 948.9

166 875.5

117 654.4

115 302.8

100 978.1

96 028.4

109 458.1

97 782.82

92 128.7

82 442.6

110 267.1

99 305.4

2

Н2

Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу (не менше 10 %)

15.60

13.81

7.37

8.35

7.84

7.66

9.03

8.03

7.88

7.09

9.90

8.92

3

Н4

Норматив миттєвої ліквідності (не менше 20 %)

57.13

56.01

57.94

49.11

50.49

54.27

57.24

56.80

60.69

61.26

70.64

72.25

4

Н5

Норматив поточної ліквідності (не менше 40 %)

79.91

84.17

79.45

72.92

72.07

73.45

70.13

75.41

76.35

69.33

80.59

78.76

5

Н6

Норматив короткострокової ліквідності (не менше 60 %)

86.14

85.84

80.85

78.76

76.93

78.00

79.60

81.77

82.25

83.80

88.30

88.82

6

Н7

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (не більше 25 %)

22.01

22.16

23.73

23.42

22.58

22.74

23.27

23.08

23.25

23.27

23.78

23.13

7

Н8

Норматив великих кредитних ризиків (не більше 8-кратного розміру регулятивного капіталу)

250.04

313.13

755.47

651.32

669.20

676.47

573.17

675.06

707.36

819.95

628.72

551.47

8

Н9

Норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов’язаними з банком особами (не більше 25 %)

Введено Постановою Правління Національного банку України від 08.06.2015 № 361

17.40

20.26

28.96

38.60

46.36

63.72

9

Н9

Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (не більше 5 %)

0.13

0.15

0.12

0.13

0.15

0.20

Не розраховується

10

Н10

Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (не більше 30 % )

1.37

1.19

2.48

1.08

1.20

1.08

Не розраховується

11

Н11

Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (не більше 15 %)

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.00

0.002

0.00

0.002

0.002

0.002

0.002

12

Н12

Норматив загальної суми інвестування (не більше 60 %)

2.97

2.68

2.18

2.13

3.29

3.26

2.86

2.74

2.65

2.50

1.36

1.39

 

 

Архів з 2002 року

  На початок сторінки