Українська | English

Головна » Банківський нагляд » Показники банківської системи » Доходи та витрати банків України » Архів » 2015 рік

Доходи та витрати банків України за 2015 рік

без урахування неплатоспроможних банків

 

Доходи банків України за 2015 рік порівняно з 2014 роком збільшилися на 19.4% і становили 199.2 млрд. грн, витрати зросли на 34.4% - до 265.8 млрд. грн. Збиток по системі банків станом на 1 січня 2016 року становив 66.6 млрд. грн.

 

З 01.12.2015 року банки перейшли на облік операцій відповідно до вимог МСФЗ. Для приведення у відповідність бухгалтерського обліку банків України до зазначених стандартів банкам було дозволено здійснювати коригування балансової вартості фінансових активів у зв’язку зі зменшенням їх корисної вартості та переглядом попередньо оцінених майбутніх грошових потоків, що не пов’язано із зменшенням корисності.

 

Проведення коригувань призвели до зменшення загального обсягу процентних доходів за грудень 2015 року до 0.8 млрд. грн. проти 12.2 млрд. грн. у листопаді. Водночас це не відображає ситуацію з реальним отриманням банками процентних доходів, обсяг яких останні місяці є стабільним. Проведення коригувань було основним чинником формування від’ємного результату діяльності ("–" 9.3 млрд. грн.) за грудень 2015 року.

 

За підсумками 2015 року 71 банк отримав прибуток на загальну суму 5.2 млрд. грн., у тому числі за грудень – 63 банки на загальну суму 21.2 млрд. грн.

 

Структура доходів і витрат банків України за станом на 1 січня 2016 року

 

Показники

Сума

(млн. грн.)

%

1

ДОХОДИ

199 193

100.0

1.1

процентні доходи

135 145

67.8

1.2

комісійні доходи

28 414

14.3

1.3

результат від торговельних операцій

21 490

10.8

1.4

інші операційні доходи

9 567

4.8

1.5

інші доходи

2 729

1.4

1.6

повернення списаних активів

1 848

0.9

 

 

 

 

2

ВИТРАТИ

265 793

100.0

2.1

процентні витрати

96 079

36.1

2.2

комісійні витрати

5 846

2.2

2.3

інші операційні витрати

12 991

4.9

2.4

загальні адміністративні витрати

36 742

13.8

2.5

відрахування в резерви

114 541

43.1

2.6

податок на прибуток

-406

-0.1

3

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК (ЗБИТОК)

-66 600

х

 

  На початок сторінки  
 
© Нацiональний банк України
Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9
Довідка телефонів НБУ (38 044) 253-01-80, факс (38 044) 230-20-33, 253-77-50