Українська | English

Головна » Банківський нагляд » Показники банківської системи » Доходи та витрати банків України

Доходи та витрати банків України за січень-лютий 2016 року

без урахування неплатоспроможних банків

 

Доходи банків України за січень-лютий 2016 року порівняно з відповідним періодом 2015 року зменшились на 46,9% - до 24,8 млрд. грн, витрати були меншими майже удвічі та становили 26,8 млрд. грн.

 

Збиток по системі банків станом на 1 березня 2016 року становив 2,0 млрд. грн. За лютий 2015 року загальний збиток по 113 діючих банках становив 27,8 млрд.грн.

 

Слід зазначити, що номінальне зменшення показників доходів та витрат банків у поточному році відбулося головним чином за рахунок високої порівняльної бази минулого року, яка була зумовлена значним підвищенням курсу іноземних валют відносно гривні у лютому 2015 року.

 

За лютий 2016 року загальний обсяг збитку діючих банків становив “мінус” 1,1 млрд. грн., при цьому майже весь збиток був сформований  одним банком.

 

Від’ємний фінансовий результат за лютий  був зумовлений передусім отриманням  збитку від  торговельних операцій у сумі 3,8 млрд. грн. (зокрема, збиток від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами становив  5,6 млрд. грн.).

 

Водночас у лютому було відраховано у резерви 0,2 млрд. грн., що порівняно з січнем менше на 0,8 млрд. грн.

 

Чистий процентний дохід банків за лютий становив 3,7 млрд.грн. проти 3,2 млрд.грн. за січень.

 

Станом на 01.03.2016 року 83 банки отримали прибуток на загальну суму 3,2 млрд. грн., у тому числі за лютий – 76 банків на загальну суму 1,7 млрд.грн.

 

Структура доходів і витрат банків України станом на 1 березня 2016 року

 

 

Показники

Сума

(млн. грн.)

%

1

ДОХОДИ

24 807

100,0

1.1

процентні доходи

23 356

94,2

1.2

комісійні доходи

4 529

18,3

1.3

результат від торговельних операцій

-5 843

-23,6

1.4

інші операційні доходи

2 213

8,9

1.5

інші доходи

351

1,4

1.6

повернення списаних активів

201

0,8

2

ВИТРАТИ

26 778

100,0

2.1

процентні витрати

16 525

61,7

2.2

комісійні витрати

1 063

4,0

2.3

інші операційні витрати

1 884

7,0

2.4

загальні адміністративні витрати

5 668

21,2

2.5

інші витрати

156

0,6

2.6

відрахування в резерви

1 272

4,7

2.7

податок на прибуток

210

0,8

3

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК (ЗБИТОК)

-1 971

х

 

  На початок сторінки