Українська | English

Головна » Статистика » Спеціальний стандарт поширення даних » Дані

Економічні та фінансові показники України

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

 

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.

 

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

Останні дані

Дані попереднього періоду

Фінансовий сектор

Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн. грн.

червень 2016

1 036 028.4

1 020 550.4

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн. грн.

червень 2016

287 103.1

281 531.1

* Грошовий агрегат М1

млн. грн.

червень 2016

485 277.1

474 289.2

* Грошовий агрегат М2

млн. грн.

червень 2016

1 035 785.2

1 020 306.2

Інші статті (чисті)

млн. грн.

червень 2016

550 205.9

569 200.7

Внутрішній кредит

млн. грн.

червень 2016

1 474 612.5

1 502 528.5

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

червень 2016

460 174.5

454 181.9

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

червень 2016

568 497.1

572 870.1

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн. грн.

червень 2016

108 322.6

118 688.2

* Вимоги до інших резидентів

млн. грн.

червень 2016

1 014 438.0

1 048 346.6

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн. грн.

червень 2016

20 951.8

21 341.4

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн. грн.

червень 2016

2 487.4

2 483.2

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн. грн.

червень 2016

79 226.7

77 284.8

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн. грн.

червень 2016

744 811.7

776 240.7

** Вимоги до інших секторів

млн. грн.

червень 2016

166 960.4

170 996.5

Чисті зовнішні активи

млн. грн.

червень 2016

111 621.8

87 222.6

* Вимоги до нерезидентів

млн. грн.

червень 2016

659 333.1

641 324.6

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн. грн.

червень 2016

547 711.2

554 102.0

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн. грн.

липень 2016

354 665.7

352 649.1

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн. грн.

липень 2016

110 544.6

97 792.5

Внутрішній кредит

млн. грн.

липень 2016

317 041.4

304 316.7

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

липень 2016

314 452.9

301 752.7

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

липень 2016

395 661.5

401 178.4

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн. грн.

липень 2016

81 208.6

99 425.7

* Вимоги до інших резидентів

млн. грн.

липень 2016

2 588.5

2 564.1

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн. грн.

липень 2016

2 325.4

2 300.8

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн. грн.

липень 2016

0.7

0.8

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн. грн.

липень 2016

12.4

7.8

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн. грн.

липень 2016

62.8

64.1

** Вимоги до інших секторів

млн. грн.

липень 2016

187.1

190.6

Чисті зовнішні активи

млн. грн.

липень 2016

148 168.9

146 124.9

* Вимоги до нерезидентів

млн. грн.

липень 2016

471 287.2

470 519.0

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн. грн.

липень 2016

323 118.3

324 394.0

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

з 29.07.2016

15.5

16.5

(з 24.06.2016)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

липень 2016

18.2

20.0

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Процентні ставки за кредитами наданими на міжбанківському ринку в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

липень 2016

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

липень 2016

 

   ** в національній валюті

% річних

липень 2016

11.0

12.2

   ** в іноземній валюті

% річних

липень 2016

2.7

2.6

 * домашні господарства:

% річних

липень 2016

 

   ** в національній валюті

% річних

липень 2016

15.3

16.1

   ** в іноземній валюті

% річних

липень 2016

5.0

5.2

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

липень 2016

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

липень 2016

 

   ** в національній валюті

% річних

липень 2016

18.2

20.4

   ** в іноземній валюті

% річних

липень 2016

8.6

9.3

 * домашні господарства:

% річних

липень 2016

 

   ** в національній валюті

% річних

липень 2016

31.0

32.6

   ** в іноземній валюті

% річних

липень 2016

24.1

16.4

Індикатори фінансової стійкості

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн. дол. США

1 кв. 2016

-1 101

-283

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн. дол. США

1 кв. 2016

-1 271

-669

*** Експорт товарів та послуг

млн. дол. США

1 кв. 2016

9 799

12 200

*** Імпорт товарів та послуг

млн. дол. США

1 кв. 2016

11 070

12 869

*** Баланс товарів

млн. дол. США

1 кв. 2016

-1 534

-1 066

**** Експорт товарів

млн. дол. США

1 кв. 2016

7 047

9 098

**** Імпорт товарів

млн. дол. США

1 кв. 2016

8 581

10 164

*** Баланс послуг

млн. дол. США

1 кв. 2016

263

397

**** Експорт послуг

млн. дол. США

1 кв. 2016

2 752

3 102

**** Імпорт послуг

млн. дол. США

1 кв. 2016

2 489

2 705

** Баланс первинних доходів

млн. дол. США

1 кв. 2016

-471

-325

*** Надходження

млн. дол. США

1 кв. 2016

1 015

1 164

*** Виплати

млн. дол. США

1 кв. 2016

1 486

1 489

** Баланс вторинних доходів

млн. дол. США

1 кв. 2016

641

711

*** Надходження

млн. дол. США

1 кв. 2016

804

954

*** Виплати

млн. дол. США

1 кв. 2016

163

243

* Рахунок операцій з капіталом

млн. дол. США

1 кв. 2016

28

6

** Кредит

млн. дол. США

1 кв. 2016

39

9

** Дебет

млн. дол. США

1 кв. 2016

11

3

* Фінансовий рахунок

млн. дол. США

1 кв. 2016

-1 360

1 315

** Прямі інвестиції, активи

млн. дол. США

1 кв. 2016

22

-75

** Прямі інвестиції, активи

млн. дол. США

1 кв. 2016

1 356

743

** Портфельні інвестиції, активи

млн. дол. США

1 кв. 2016

0

0

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн. дол. США

1 кв. 2016

-57

332

** Похідні фінансові інструменти, активи

млн. дол. США

1 кв. 2016

0

0

** Похідні фінансові інструменти, пасиви

млн. дол. США

1 кв. 2016

0

0

** Інші інвестиції, активи

млн. дол. США

1 кв. 2016

-211

-229

** Інші інвестиції, пасиви

млн. дол. США

1 кв. 2016

-941

-2 016

** Резервні активи

млн. дол. США

1 кв. 2016

-813

678

*Помилки та упущення

млн. дол. США

1 кв. 2016

-287

1 592

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн. дол. США

липень 2016

14 082.00

13 981.70

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн. дол. США

липень 2016

10 585.74

11 105.14

* Резервна позиція в МВФ

млн. дол. США

липень 2016

0.03

0.03

* Спеціальні права запозичення

млн. дол. США

липень 2016

2 414.92

1 808.89

* Золото

млн. дол. США

липень 2016

1 081.31

1 067.64

* Інші резервні активи

млн. дол. США

липень 2016

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн. дол. США

липень 2016

14 082.00

13 981.70

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн. дол. США

1 кв. 2016

124 026

124 997

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн. дол. США

1 кв. 2016

175 971

177 199

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн. дол. США

1 кв. 2016

-51 945

-52 202

Валовий зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн. дол. США

1 кв. 2016

117 358

118 729

Валовий зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн. дол. США

1 кв. 2016

36 805

35 959

 Центральний банк

млн. дол. США

1 кв. 2016

6 366

6 708

 Інші депозитні корпорації

млн. дол. США

1 кв. 2016

11 126

12 823

* Інші сектори

млн. дол. США

1 кв. 2016

54 476

54 677

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн. дол. США

1 кв. 2016

8 585

8 562

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн. за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн. за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут

 

 

Детальніша інформація розміщена на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України у розділі "Статистика".

 

  На початок сторінки