Українська | English

Головна » Статистика » Спеціальний стандарт поширення даних » Дані

Економічні та фінансові показники України

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

 

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.

 

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

Останні дані

Дані попереднього періоду

Фінансовий сектор

Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн. грн.

березень 2016

1 007 106.9

1 015 507.7

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн. грн.

березень 2016

269 636.8

269 287.6

* Грошовий агрегат М1

млн. грн.

березень 2016

451 775.9

452 853.3

* Грошовий агрегат М2

млн. грн.

березень 2016

1 006 853.9

1 015 239.2

Інші статті (чисті)

млн. грн.

березень 2016

573 570.5

630 938.8

Внутрішній кредит

млн. грн.

березень 2016

1 522 238.8

1 587 824.9

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

березень 2016

443 153.1

479 962.7

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

березень 2016

550 842.2

561 338.7

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн. грн.

березень 2016

107 689.1

81 376.0

* Вимоги до інших резидентів

млн. грн.

березень 2016

1 079 085.7

1 107 862.2

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн. грн.

березень 2016

21 212.4

21 117.4

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн. грн.

березень 2016

2 374.1

2 883.3

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн. грн.

березень 2016

82 663.9

85 637.8

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн. грн.

березень 2016

794 728.0

812 480.1

** Вимоги до інших секторів

млн. грн.

березень 2016

178 107.3

185 743.6

Чисті зовнішні активи

млн. грн.

березень 2016

58 438.6

58 621.6

* Вимоги до нерезидентів

млн. грн.

березень 2016

646 351.5

664 333.9

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн. грн.

березень 2016

587 912.9

605 712.2

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн. грн.

квітень 2016

335 870.7

327 223.8

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн. грн.

квітень 2016

94 053.8

87 973.3

Внутрішній кредит

млн. грн.

квітень 2016

304 378.0

317 161.2

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

квітень 2016

301 769.9

314 574.3

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

квітень 2016

408 411.5

412 428.1

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн. грн.

квітень 2016

106 641.6

97 853.7

* Вимоги до інших резидентів

млн. грн.

квітень 2016

2 608.1

2 586.8

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн. грн.

квітень 2016

2 324.8

2 301.1

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн. грн.

квітень 2016

0.7

0.8

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн. грн.

квітень 2016

16.7

12.1

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн. грн.

квітень 2016

67.3

70.7

** Вимоги до інших секторів

млн. грн.

квітень 2016

198.5

202.2

Чисті зовнішні активи

млн. грн.

квітень 2016

125 546.5

98 035.9

* Вимоги до нерезидентів

млн. грн.

квітень 2016

457 877.1

439 892.0

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн. грн.

квітень 2016

332 330.6

341 856.1

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

з 22.04.2016

19.0

22.0
(з
03.03.2016)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

квітень 2016

21.9

23.5

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Процентні ставки за кредитами наданими на міжбанківському ринку в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

квітень 2016

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

квітень 2016

 

   ** в національній валюті

% річних

квітень 2016

13.1

12.2

   ** в іноземній валюті

% річних

квітень 2016

3.3

3.8

 * домашні господарства:

% річних

квітень 2016

 

   ** в національній валюті

% річних

квітень 2016

17.0

17.3

   ** в іноземній валюті

% річних

квітень 2016

6.2

6.5

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

квітень 2016

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

квітень 2016

 

   ** в національній валюті

% річних

квітень 2016

21.2

20.6

   ** в іноземній валюті

% річних

квітень 2016

9.0

8.9

 * домашні господарства:

% річних

квітень 2016

 

   ** в національній валюті

% річних

квітень 2016

29.8

30.3

   ** в іноземній валюті

% річних

квітень 2016

10.8

12.5

Індикатори фінансової стійкості

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн. дол. США

4 кв. 2015

-283

221

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн. дол. США

4 кв. 2015

-669

-384

*** Експорт товарів та послуг

млн. дол. США

4 кв. 2015

12 200

12 268

*** Імпорт товарів та послуг

млн. дол. США

4 кв. 2015

12 869

12 652

*** Баланс товарів

млн. дол. США

4 кв. 2015

-1 066

-662

**** Експорт товарів

млн. дол. США

4 кв. 2015

9 098

9 030

**** Імпорт товарів

млн. дол. США

4 кв. 2015

10 164

9 692

*** Баланс послуг

млн. дол. США

4 кв. 2015

397

278

**** Експорт послуг

млн. дол. США

4 кв. 2015

3 102

3 238

**** Імпорт послуг

млн. дол. США

4 кв. 2015

2 705

2 960

** Баланс первинних доходів

млн. дол. США

4 кв. 2015

-325

-39

*** Надходження

млн. дол. США

4 кв. 2015

1 164

1 081

*** Виплати

млн. дол. США

4 кв. 2015

1 489

1 120

** Баланс вторинних доходів

млн. дол. США

4 кв. 2015

711

644

*** Надходження

млн. дол. США

4 кв. 2015

954

844

*** Виплати

млн. дол. США

4 кв. 2015

243

200

* Рахунок операцій з капіталом

млн. дол. США

4 кв. 2015

6

54

** Кредит

млн. дол. США

4 кв. 2015

17

5

** Дебет

млн. дол. США

4 кв. 2015

31

2

* Фінансовий рахунок

млн. дол. США

4 кв. 2015

827

-1 035

** Прямі інвестиції, активи

млн. дол. США

4 кв. 2015

-75

25

** Прямі інвестиції, активи

млн. дол. США

4 кв. 2015

743

915

** Портфельні інвестиції, активи

млн. дол. США

4 кв. 2015

0

0

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн. дол. США

4 кв. 2015

582

-96

** Похідні фінансові інструменти, активи

млн. дол. США

4 кв. 2015

0

0

** Похідні фінансові інструменти, пасиви

млн. дол. США

4 кв. 2015

0

0

** Інші інвестиції, активи

млн. дол. США

4 кв. 2015

-337

-614

** Інші інвестиції, пасиви

млн. дол. США

4 кв. 2015

-1 886

2 181

** Резервні активи

млн. дол. США

4 кв. 2015

678

2 554

*Помилки та упущення

млн. дол. США

4 кв. 2015

1 104

-1 310

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн. дол. США

квітень 2016

13 240.95

12 721.51

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн. дол. США

квітень 2016

12 075.89

11 630.02

* Резервна позиція в МВФ

млн. дол. США

квітень 2016

0.03

0.03

* Спеціальні права запозичення

млн. дол. США

квітень 2016

53.84

1.39

* Золото

млн. дол. США

квітень 2016

1 111.19

1 090.07

* Інші резервні активи

млн. дол. США

квітень 2016

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн. дол. США

квітень 2016

13 240.95

12 721.51

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн. дол. США

4 кв. 2015

125 095

125 092

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн. дол. США

4 кв. 2015

177 199

183 936

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн. дол. США

4 кв. 2015

-52 104

-58 844

Валовий зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн. дол. США

4 кв. 2015

118 729

125 107

Валовий зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн. дол. США

4 кв. 2015

35 959

37 083

 Центральний банк

млн. дол. США

4 кв. 2015

6 708

6 129

 Інші депозитні корпорації

млн. дол. США

4 кв. 2015

12 823

14 255

* Інші сектори

млн. дол. США

4 кв. 2015

54 677

58 540

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн. дол. США

4 кв. 2015

8 562

9 100

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн. за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн. за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут

 

 

Детальніша інформація розміщена на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України у розділі "Статистика".

 

  На початок сторінки  
 
© Нацiональний банк України
Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9
Довідка телефонів НБУ (38 044) 253-01-80, факс (38 044) 230-20-33, 253-77-50