Українська | English

Головна » Статистика » Спеціальний стандарт поширення даних » Дані

Економічні та фінансові показники України

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

 

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.

 

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

Останні дані

Дані попереднього періоду

Фінансовий сектор

Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн. грн.

жовтень 2016

1 054 829.0

1 054 106.0

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн. грн.

жовтень 2016

293 080.2

292 746.1

* Грошовий агрегат М1

млн. грн.

жовтень 2016

494 014.5

489 704.4

* Грошовий агрегат М2

млн. грн.

жовтень 2016

1 054 491.0

1 053 861.4

Інші статті (чисті)

млн. грн.

жовтень 2016

575 771.1

580 622.2

Внутрішній кредит

млн. грн.

жовтень 2016

1 513 538.8

1 509 612.3

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

жовтень 2016

484 630.9

470 622.6

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

жовтень 2016

580 145.2

579 184.0

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн. грн.

жовтень 2016

95 514.3

108 561.3

* Вимоги до інших резидентів

млн. грн.

жовтень 2016

1 028 907.9

1 038 989.7

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн. грн.

жовтень 2016

16 178.7

16 610.1

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн. грн.

жовтень 2016

503.0

2 474.4

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн. грн.

жовтень 2016

85 453.5

86 315.7

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн. грн.

жовтень 2016

764 502.2

768 268.1

** Вимоги до інших секторів

млн. грн.

жовтень 2016

162 270.6

165 321.3

Чисті зовнішні активи

млн. грн.

жовтень 2016

117 061.3

125 115.9

* Вимоги до нерезидентів

млн. грн.

жовтень 2016

696 701.0

711 172.8

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн. грн.

жовтень 2016

579 639.7

586 056.9

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн. грн.

жовтень 2016

354 644.4

355 191.7

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн. грн.

жовтень 2016

114 377.0

105 240.2

Внутрішній кредит

млн. грн.

жовтень 2016

303 844.1

293 225.2

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

жовтень 2016

301 509.5

290 914.1

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

жовтень 2016

387 569.0

389 493.8

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн. грн.

жовтень 2016

86 059.5

98 579.7

* Вимоги до інших резидентів

млн. грн.

жовтень 2016

2 334.6

2 311.0

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн. грн.

жовтень 2016

2 071.3

2 048.8

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн. грн.

жовтень 2016

0.9

0.8

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн. грн.

жовтень 2016

14.4

9.0

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн. грн.

жовтень 2016

70.2

71.3

** Вимоги до інших секторів

млн. грн.

жовтень 2016

177.8

181.1

Чисті зовнішні активи

млн. грн.

жовтень 2016

165 177.2

167 206.7

* Вимоги до нерезидентів

млн. грн.

жовтень 2016

516 700.0

527 924.5

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн. грн.

жовтень 2016

351 522.8

360 717.8

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

з 28.10.2016

14.0

15.0

16.09.2016)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

жовтень 2016

17.0

17.1

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Процентні ставки за кредитами наданими на міжбанківському ринку в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

жовтень 2016

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

жовтень 2016

 

   ** в національній валюті

% річних

жовтень 2016

10.1

10.1

   ** в іноземній валюті

% річних

жовтень 2016

3.5

3.5

 * домашні господарства:

% річних

жовтень 2016

 

   ** в національній валюті

% річних

жовтень 2016

14.1

14.1

   ** в іноземній валюті

% річних

жовтень 2016

4.7

4.6

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

жовтень 2016

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

жовтень 2016

 

   ** в національній валюті

% річних

жовтень 2016

14.4

17.0

   ** в іноземній валюті

% річних

жовтень 2016

9.1

8.3

 * домашні господарства:

% річних

жовтень 2016

 

   ** в національній валюті

% річних

жовтень 2016

30.6

30.7

   ** в іноземній валюті

% річних

жовтень 2016

22.1

20.5

Індикатори фінансової стійкості

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн. дол. США

2 кв. 2016

615

-1 222

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн. дол. США

2 кв. 2016

-322

-1 392

*** Експорт товарів та послуг

млн. дол. США

2 кв. 2016

11 211

9 799

*** Імпорт товарів та послуг

млн. дол. США

2 кв. 2016

11 533

11 191

*** Баланс товарів

млн. дол. США

2 кв. 2016

-615

-1 655

**** Експорт товарів

млн. дол. США

2 кв. 2016

8 188

7 047

**** Імпорт товарів

млн. дол. США

2 кв. 2016

8 803

8 702

*** Баланс послуг

млн. дол. США

2 кв. 2016

293

263

**** Експорт послуг

млн. дол. США

2 кв. 2016

3 023

2 752

**** Імпорт послуг

млн. дол. США

2 кв. 2016

2 730

2 489

** Баланс первинних доходів

млн. дол. США

2 кв. 2016

220

-471

*** Надходження

млн. дол. США

2 кв. 2016

1 126

1 015

*** Виплати

млн. дол. США

2 кв. 2016

906

1 486

** Баланс вторинних доходів

млн. дол. США

2 кв. 2016

717

641

*** Надходження

млн. дол. США

2 кв. 2016

899

804

*** Виплати

млн. дол. США

2 кв. 2016

182

163

* Рахунок операцій з капіталом

млн. дол. США

2 кв. 2016

15

28

** Кредит

млн. дол. США

2 кв. 2016

16

39

** Дебет

млн. дол. США

2 кв. 2016

1

11

* Фінансовий рахунок

млн. дол. США

2 кв. 2016

-50

-1 434

** Прямі інвестиції, активи

млн. дол. США

2 кв. 2016

-10

22

** Прямі інвестиції, пасиви

млн. дол. США

2 кв. 2016

749

1 389

** Портфельні інвестиції, активи

млн. дол. США

2 кв. 2016

0

0

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн. дол. США

2 кв. 2016

-4

-57

** Інші інвестиції, активи

млн. дол. США

2 кв. 2016

-1 814

-290

** Інші інвестиції, пасиви

млн. дол. США

2 кв. 2016

-1 299

-979

** Резервні активи

млн. дол. США

2 кв. 2016

1 220

-813

*Помилки та упущення

млн. дол. США

2 кв. 2016

-680

-240

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн. дол. США

жовтень 2016

15 514.51

15 588.74

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн. дол. США

жовтень 2016

11 638.63

11 630.33

* Резервна позиція в МВФ

млн. дол. США

жовтень 2016

0.03

0.03

* Спеціальні права запозичення

млн. дол. США

жовтень 2016

2 820.15

2 865.23

* Золото

млн. дол. США

жовтень 2016

1 055.70

1 093.15

* Інші резервні активи

млн. дол. США

жовтень 2016

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн. дол. США

жовтень 2016

15 514.51

15 588.74

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн. дол. США

2 кв. 2016

124 333

123 834

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн. дол. США

2 кв. 2016

175 954

174 724

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн. дол. США

2 кв. 2016

-51 621

-50 890

Валовий зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн. дол. США

2 кв. 2016

114 966

117 357

Валовий зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн. дол. США

2 кв. 2016

36 582

36 805

 Центральний банк

млн. дол. США

2 кв. 2016

5 494

6 366

 Інші депозитні корпорації

млн. дол. США

2 кв. 2016

10 503

11 125

* Інші сектори

млн. дол. США

2 кв. 2016

53 876

54 476

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн. дол. США

2 кв. 2016

8 511

8 585

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн. за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн. за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут

 

 

Детальніша інформація розміщена на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України у розділі "Статистика".

 

  На початок сторінки