Українська | English

Головна » Статистика » Спеціальний стандарт поширення даних » Дані

Економічні та фінансові показники України

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

 

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.

 

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

Останні дані

Дані попереднього періоду

Фінансовий сектор

Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн. грн.

серпень 2016

1 047 331.1

1 044 276.1

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн. грн.

серпень 2016

289 253.0

292 883.9

* Грошовий агрегат М1

млн. грн.

серпень 2016

484 347.9

491 622.8

* Грошовий агрегат М2

млн. грн.

серпень 2016

1 047 107.4

1 044 035.6

Інші статті (чисті)

млн. грн.

серпень 2016

576 185.7

557 887.2

Внутрішній кредит

млн. грн.

серпень 2016

1 509 324.7

1 482 584.9

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

серпень 2016

473 829.6

471 761.0

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

серпень 2016

578 140.9

561 675.4

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн. грн.

серпень 2016

104 311.3

89 914.4

* Вимоги до інших резидентів

млн. грн.

серпень 2016

1 035 495.1

1 010 823.9

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн. грн.

серпень 2016

16 558.2

17 518.7

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн. грн.

серпень 2016

2 480.6

2 447.7

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн. грн.

серпень 2016

85 926.9

77 953.4

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн. грн.

серпень 2016

765 243.0

750 545.9

** Вимоги до інших секторів

млн. грн.

серпень 2016

165 286.5

162 358.3

Чисті зовнішні активи

млн. грн.

серпень 2016

114 192.1

119 578.3

* Вимоги до нерезидентів

млн. грн.

серпень 2016

675 930.9

663 383.8

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн. грн.

серпень 2016

561 738.8

543 805.5

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн. грн.

вересень 2016

355 191.7

357 645.8

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн. грн.

вересень 2016

105 241.3

95 441.7

Внутрішній кредит

млн. грн.

вересень 2016

293 226.2

298 921.3

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

вересень 2016

290 914.1

296 555.4

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

вересень 2016

389 493.8

391 621.0

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн. грн.

вересень 2016

98 579.7

95 065.6

* Вимоги до інших резидентів

млн. грн.

вересень 2016

2 312.0

2 365.8

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн. грн.

вересень 2016

2 048.8

2 093.4

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн. грн.

вересень 2016

0.8

0.8

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн. грн.

вересень 2016

9.1

10.9

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн. грн.

вересень 2016

72.1

76.9

** Вимоги до інших секторів

млн. грн.

вересень 2016

181.2

183.9

Чисті зовнішні активи

млн. грн.

вересень 2016

167 206.8

154 166.2

* Вимоги до нерезидентів

млн. грн.

вересень 2016

527 924.6

485 818.3

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн. грн.

вересень 2016

360 717.8

331 652.1

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

з 16.09.2016

15.0

15.5

(з 29.07.2016)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

вересень 2016

17.1

17.5

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Процентні ставки за кредитами наданими на міжбанківському ринку в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

вересень 2016

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

вересень 2016

 

   ** в національній валюті

% річних

вересень 2016

10.1

9.8

   ** в іноземній валюті

% річних

вересень 2016

3.5

2.2

 * домашні господарства:

% річних

вересень 2016

 

   ** в національній валюті

% річних

вересень 2016

14.1

14.4

   ** в іноземній валюті

% річних

вересень 2016

4.6

4.6

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

вересень 2016

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

вересень 2016

 

   ** в національній валюті

% річних

вересень 2016

17.0

17.1

   ** в іноземній валюті

% річних

вересень 2016

8.3

8.5

 * домашні господарства:

% річних

вересень 2016

 

   ** в національній валюті

% річних

вересень 2016

30.7

30.9

   ** в іноземній валюті

% річних

вересень 2016

20.5

5.4

Індикатори фінансової стійкості

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн. дол. США

2 кв. 2016

615

-1 222

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн. дол. США

2 кв. 2016

-322

-1 392

*** Експорт товарів та послуг

млн. дол. США

2 кв. 2016

11 211

9 799

*** Імпорт товарів та послуг

млн. дол. США

2 кв. 2016

11 533

11 191

*** Баланс товарів

млн. дол. США

2 кв. 2016

-615

-1 655

**** Експорт товарів

млн. дол. США

2 кв. 2016

8 188

7 047

**** Імпорт товарів

млн. дол. США

2 кв. 2016

8 803

8 702

*** Баланс послуг

млн. дол. США

2 кв. 2016

293

263

**** Експорт послуг

млн. дол. США

2 кв. 2016

3 023

2 752

**** Імпорт послуг

млн. дол. США

2 кв. 2016

2 730

2 489

** Баланс первинних доходів

млн. дол. США

2 кв. 2016

220

-471

*** Надходження

млн. дол. США

2 кв. 2016

1 126

1 015

*** Виплати

млн. дол. США

2 кв. 2016

906

1 486

** Баланс вторинних доходів

млн. дол. США

2 кв. 2016

717

641

*** Надходження

млн. дол. США

2 кв. 2016

899

804

*** Виплати

млн. дол. США

2 кв. 2016

182

163

* Рахунок операцій з капіталом

млн. дол. США

2 кв. 2016

15

28

** Кредит

млн. дол. США

2 кв. 2016

16

39

** Дебет

млн. дол. США

2 кв. 2016

1

11

* Фінансовий рахунок

млн. дол. США

2 кв. 2016

-50

-1 434

** Прямі інвестиції, активи

млн. дол. США

2 кв. 2016

-10

22

** Прямі інвестиції, пасиви

млн. дол. США

2 кв. 2016

749

1 389

** Портфельні інвестиції, активи

млн. дол. США

2 кв. 2016

0

0

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн. дол. США

2 кв. 2016

-4

-57

** Інші інвестиції, активи

млн. дол. США

2 кв. 2016

-1 814

-290

** Інші інвестиції, пасиви

млн. дол. США

2 кв. 2016

-1 299

-979

** Резервні активи

млн. дол. США

2 кв. 2016

1 220

-813

*Помилки та упущення

млн. дол. США

2 кв. 2016

-680

-240

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн. дол. США

вересень 2016

15 588.73

14 103.63

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн. дол. США

вересень 2016

11 630.32

10 678.27

* Резервна позиція в МВФ

млн. дол. США

вересень 2016

0.03

0.03

* Спеціальні права запозичення

млн. дол. США

вересень 2016

2 865.23

2 363.04

* Золото

млн. дол. США

вересень 2016

1 093.15

1 062.29

* Інші резервні активи

млн. дол. США

вересень 2016

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн. дол. США

серпень 2016

14 103.63

14 082.00

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн. дол. США

2 кв. 2016

124 333

123 834

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн. дол. США

2 кв. 2016

175 954

174 724

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн. дол. США

2 кв. 2016

-51 621

-50 890

Валовий зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн. дол. США

2 кв. 2016

114 966

117 357

Валовий зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн. дол. США

2 кв. 2016

36 582

36 805

 Центральний банк

млн. дол. США

2 кв. 2016

5 494

6 366

 Інші депозитні корпорації

млн. дол. США

2 кв. 2016

10 503

11 125

* Інші сектори

млн. дол. США

2 кв. 2016

53 876

54 476

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн. дол. США

2 кв. 2016

8 511

8 585

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн. за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн. за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут

 

 

Детальніша інформація розміщена на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України у розділі "Статистика".

 

  На початок сторінки