Українська | English

Головна » Статистика » Спеціальний стандарт поширення даних » Дані

Економічні та фінансові показники України

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

 

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.

 

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

Останні дані

Дані попереднього періоду

Фінансовий сектор

Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн. грн.

травень 2016

1 020 550.4

1 016 038.9

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн. грн.

травень 2016

281 531.1

279 081.0

* Грошовий агрегат М1

млн. грн.

травень 2016

474 289.2

462 186.2

* Грошовий агрегат М2

млн. грн.

травень 2016

1 020 306.2

1 015 792.1

Інші статті (чисті)

млн. грн.

травень 2016

569 200.7

575 422.2

Внутрішній кредит

млн. грн.

травень 2016

1 502 528.5

1 501 000.2

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

травень 2016

454 181.9

449 830.7

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

травень 2016

572 870.1

565 416.3

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн. грн.

травень 2016

118 688.2

115 585.6

* Вимоги до інших резидентів

млн. грн.

травень 2016

1 048 346.6

1 051 169.5

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн. грн.

травень 2016

21 341.4

19 835.1

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн. грн.

травень 2016

2 483.2

2 412.2

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн. грн.

травень 2016

77 284.8

80 309.8

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн. грн.

травень 2016

776 240.7

776 772.6

** Вимоги до інших секторів

млн. грн.

травень 2016

170 996.5

171 839.8

Чисті зовнішні активи

млн. грн.

травень 2016

87 222.6

90 460.9

* Вимоги до нерезидентів

млн. грн.

травень 2016

641 324.6

646 250.6

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн. грн.

травень 2016

554 102.0

555 789.7

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн. грн.

травень 2016

337 402.1

335 870.6

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн. грн.

травень 2016

97 039.6

94 048.7

Внутрішній кредит

млн. грн.

травень 2016

298 080.3

304 372.9

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

травень 2016

295 459.0

301 770.3

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

травень 2016

404 859.7

408 411.9

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн. грн.

травень 2016

109 400.7

106 641.6

* Вимоги до інших резидентів

млн. грн.

травень 2016

2 621.3

2 602.6

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн. грн.

травень 2016

2 343.5

2 324.8

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн. грн.

травень 2016

0.8

0.8

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн. грн.

травень 2016

15.5

17.2

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн. грн.

травень 2016

65.4

61.4

** Вимоги до інших секторів

млн. грн.

травень 2016

196.1

198.5

Чисті зовнішні активи

млн. грн.

травень 2016

136 361.4

125 546.5

* Вимоги до нерезидентів

млн. грн.

травень 2016

464 953.7

457 877.1

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн. грн.

травень 2016

328 592.3

332 330.6

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

з 27.05.2016

18.0

19.0
(з
22.04.2016)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

травень 2016

21.0

21.9

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Процентні ставки за кредитами наданими на міжбанківському ринку в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

травень 2016

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

травень 2016

 

   ** в національній валюті

% річних

травень 2016

13.1

13.1

   ** в іноземній валюті

% річних

травень 2016

3.0

3.3

 * домашні господарства:

% річних

травень 2016

 

   ** в національній валюті

% річних

травень 2016

16.3

17.0

   ** в іноземній валюті

% річних

травень 2016

5.8

6.2

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

травень 2016

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

травень 2016

 

   ** в національній валюті

% річних

травень 2016

21.2

21.2

   ** в іноземній валюті

% річних

травень 2016

9.0

9.0

 * домашні господарства:

% річних

травень 2016

 

   ** в національній валюті

% річних

травень 2016

31.7

29.8

   ** в іноземній валюті

% річних

травень 2016

18.2

10.8

Індикатори фінансової стійкості

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн. дол. США

1 кв. 2016

-1 101

-283

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн. дол. США

1 кв. 2016

-1 271

-669

*** Експорт товарів та послуг

млн. дол. США

1 кв. 2016

9 799

12 200

*** Імпорт товарів та послуг

млн. дол. США

1 кв. 2016

11 070

12 869

*** Баланс товарів

млн. дол. США

1 кв. 2016

-1 534

-1 066

**** Експорт товарів

млн. дол. США

1 кв. 2016

7 047

9 098

**** Імпорт товарів

млн. дол. США

1 кв. 2016

8 581

10 164

*** Баланс послуг

млн. дол. США

1 кв. 2016

263

397

**** Експорт послуг

млн. дол. США

1 кв. 2016

2 752

3 102

**** Імпорт послуг

млн. дол. США

1 кв. 2016

2 489

2 705

** Баланс первинних доходів

млн. дол. США

1 кв. 2016

-471

-325

*** Надходження

млн. дол. США

1 кв. 2016

1 015

1 164

*** Виплати

млн. дол. США

1 кв. 2016

1 486

1 489

** Баланс вторинних доходів

млн. дол. США

1 кв. 2016

641

711

*** Надходження

млн. дол. США

1 кв. 2016

804

954

*** Виплати

млн. дол. США

1 кв. 2016

163

243

* Рахунок операцій з капіталом

млн. дол. США

1 кв. 2016

28

6

** Кредит

млн. дол. США

1 кв. 2016

39

9

** Дебет

млн. дол. США

1 кв. 2016

11

3

* Фінансовий рахунок

млн. дол. США

1 кв. 2016

-1 360

1 315

** Прямі інвестиції, активи

млн. дол. США

1 кв. 2016

22

-75

** Прямі інвестиції, активи

млн. дол. США

1 кв. 2016

1 356

743

** Портфельні інвестиції, активи

млн. дол. США

1 кв. 2016

0

0

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн. дол. США

1 кв. 2016

-57

332

** Похідні фінансові інструменти, активи

млн. дол. США

1 кв. 2016

0

0

** Похідні фінансові інструменти, пасиви

млн. дол. США

1 кв. 2016

0

0

** Інші інвестиції, активи

млн. дол. США

1 кв. 2016

-211

-229

** Інші інвестиції, пасиви

млн. дол. США

1 кв. 2016

-941

-2 016

** Резервні активи

млн. дол. США

1 кв. 2016

-813

678

*Помилки та упущення

млн. дол. США

1 кв. 2016

-287

1 592

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн. дол. США

травень 2016

13 536.57

13 240.95

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн. дол. США

травень 2016

11 854.78

12 075.89

* Резервна позиція в МВФ

млн. дол. США

травень 2016

0.03

0.03

* Спеціальні права запозичення

млн. дол. США

травень 2016

703.05

53.84

* Золото

млн. дол. США

травень 2016

978.71

1 111.19

* Інші резервні активи

млн. дол. США

травень 2016

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн. дол. США

травень 2016

13 536.57

13 240.95

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн. дол. США

4 кв. 2015

125 095

125 092

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн. дол. США

4 кв. 2015

177 199

183 936

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн. дол. США

4 кв. 2015

-52 104

-58 844

Валовий зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн. дол. США

1 кв. 2016

117 358

118 729

Валовий зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн. дол. США

1 кв. 2016

36 805

35 959

 Центральний банк

млн. дол. США

1 кв. 2016

6 366

6 708

 Інші депозитні корпорації

млн. дол. США

1 кв. 2016

11 126

12 823

* Інші сектори

млн. дол. США

1 кв. 2016

54 476

54 677

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн. дол. США

1 кв. 2016

8 585

8 562

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн. за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн. за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут

 

 

Детальніша інформація розміщена на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України у розділі "Статистика".

 

  На початок сторінки  
 
© Нацiональний банк України
Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9
Довідка телефонів НБУ (38 044) 253-01-80, факс (38 044) 230-20-33, 253-77-50