Українська | English

Головна » Банківський нагляд » Показники банківської системи » Доходи та витрати банків України » Архів » 2014 рік

Доходи та витрати банків України за січень 2014 року

Доходи банків України за січень 2014 року порівняно із січнем 2013 року збільшилися на 14,9% і становили 15,3 млрд. грн.

 

Витрати банків України за січень 2014 року порівняно із січнем 2013 року зросли на 13,8% і становили 14,5 млрд. грн.

 

Прибуток по системі банків  станом на 1 лютого 2014 року становив  0,8 млрд. грн.

 

Структура доходів і витрат банків України станом на 1 лютого 2014 року

 

 

Показники

Сума

(млн. грн.)

%

1

ДОХОДИ

15 331

100,0

1.1

процентні доходи

12 047

78,6

1.2

комісійні доходи

2 042

13,3

1.3

результат від торговельних операцій

386

2,5

1.4

інші операційні доходи

539

3,5

1.5

інші доходи

107

0,7

1.6

повернення списаних активів

210

1,4

2

ВИТРАТИ

14 521

100,0

2.1

процентні витрати

7 580

52,2

2.2

комісійні витрати

355

2,5

2.3

інші операційні витрати

643

4,4

2.4

загальні адміністративні витрати

3 268

22,5

2.5

відрахування в резерви

2 586

17,8

2.6

податок на прибуток

89

0,6

3

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК (ЗБИТОК)

810

х

 

  На початок сторінки