Українська | English

Головна » Статистика » Грошово-кредитна та фінансова статистика » Грошово-кредитна статистика » Архів основних тенденцій грошово-кредитного ринку » 2015 рік

Основні тенденції грошово-кредитного ринку України за січень 2015 року

У січні відбулося зменшення обсягу монетарної бази на 1,9% – до 326,7 млрд. грн., грошової масина 2,3% – до 934,8 млрд. грн., готівки поза банкамина 3,0% – до 274,3 млрд. грн.

 

Обсяг депозитів у національній валюті в січні порівняно з попереднім місяцем зменшився на 2,2% до 357,9 млрд. грн., що відбулося за рахунок зменшення залишків на рахунках як юридичних осіб на 2,0% до 166,4 млрд. грн., так і фізичних осіб на 2,3% до 191,5 млрд. грн.

 

Обсяг депозитів в іноземній валюті за місяць знизився на 4,0% – до 18,7 млрд. дол. США (у доларовому еквіваленті), у тому числі юридичних осіб, на 4,6% до 5,5 млрд. дол. США, фізичних осібна 3,8% до 13,2 млрд. дол. США.

 

У січні залишки за кредитами в національній валюті зменшилися за місяць на 0,6% – до 539,9 млрд. грн., у тому числі юридичних осіб – на 0,4% до 434,2 млрд. грн., фізичних осіб – на 1,2% до 105,7 млрд. грн.

 

Залишки за кредитами в іноземній валюті скоротилися за місяць на 1,9% – до 29,4 млрд. дол. США (у доларовому еквіваленті), у тому числі юридичних осіб – на 2,1% до 23,2 млрд. дол. США, фізичних осіб – на 1,1% до 6,3 млрд. дол. США.

 

Обсяг коррахунків банків у Національному банку України в січні зріс на 24,4% – до 33,9 млрд. грн. Cума обов’язкових резервів, що підлягає формуванню згідно з установленими нормативами, на період утримання з 01.01.2015 до 10.02.2015 становить 37,5 млрд. грн.

 

У січні сальдо (різниця) між обсягами наданих Національним банком України банкам України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб кредитів та обсягами повернення раніше наданих їм кредитів становило 1,3 млрд. грн. Середньозважена процентна ставка за операціями з підтримання ліквідності банків у січні становила 18,70%.

 

Протягом місяця Національний банк України набув у власність державні облігації України, номінальна вартість яких становить майже 10,0 млрд. грн. Продаж цінних паперів України зі свого портфеля, а також операції з купівлі та продажу державних облігацій України через механізм двостороннього котирування Національний банк України у січні 2015 року не проводив.

 

У січні сальдо (різниця) між обсягом залучених коштів через розміщення депозитних сертифікатів Національним банком України та обсягом погашення раніше розміщених депозитних сертифікатів Національним банком України становило 0,5 млрд. грн. Середньозважена процентна ставка за операціями з мобілізації коштів становила 9,77% річних.

 

Cередньозважена вартість депозитів, залучених від фізичних та юридичних осіб у національній валюті, протягом січня знизилася до 8,03% з 10,03%. Натомість на інших сегментах ринка вартість коштів дещо зросла, а саме за наданими кредитами в національній валюті  до 16,98% з 16,63%, в іноземній валюті – до 8,45% з 8,39%, за залученими депозитами в іноземній валюті до 7,14% з 6,97%. Середньозважена ставка за наданими кредитами в національній валюті на міжбанківському кредитному ринку зменшилася до 17,22% річних з 24,63%.

 

Середньозважена дохідність ОВДП за результатами аукціонів з їх первинного розміщення в січні становила 17,00% річних.

 

Погашення та сплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно та в повному обсязі, який з початку року становив 7,8 млрд. грн., у тому числі погашення номінальної вартості 3,8 млрд. грн., сплата купонного доходу 4,0 млрд. грн.

 

 

Основні показники, що характеризують стан грошово-кредитного ринку (за оперативними даними)

 

Інформація щодо підтримання Національним банком України ліквідності банків через різні інструменти

 

  На початок сторінки