Українська | English

Головна » Статистика » Грошово-кредитна та фінансова статистика » Грошово-кредитна статистика » Архів основних тенденцій грошово-кредитного ринку » 2015 рік

Основні тенденції грошово-кредитного ринку України за лютий 2015 року

У лютому відбулося збільшення обсягу монетарної бази на 1,5% (з початку року зменшення на 0,5%) – до 331,6 млрд. грн., готівки поза банками на 3,5% (з початку року на 0,3%) – до 283,8 млрд. грн., грошової маси на 21,5% (з початку року на 18,9%) – до 1137,6 млрд. грн. На динаміку грошової маси вплинула переоцінка валютних депозитів унаслідок девальвації національної грошової одиниці.

 

Обсяг депозитів у національній валюті в лютому зменшився на 1,7% (з початку року на 3,6%) – до 352,7 млрд. грн., що відбулося за рахунок зменшення залишків на рахунках фізичних осіб на 3,8% (з початку року на 6,0%) – до 184,2 млрд. грн., водночас вклади юридичних осіб збільшилися на 0,7% (з початку року відбулося їх зменшення на 0,9%) – до 168,4 млрд. грн.

 

Обсяг депозитів в іноземній валюті за місяць знизився на 3,7% (з початку року на 7,3 %) до 18,0 млрд. дол. США (у доларовому еквіваленті), у тому числі юридичних осіб на 0,2% (з початку року на 4,2%) – до 5,5 млрд. дол. США, фізичних осіб на 5,1% (з початку року на 8,7%) – до 12,5 млрд. дол. США.

 

У лютому залишки за кредитами в національній валюті зменшилися на 1,2% (з початку року на 1,8%) – до 533,0 млрд. грн., у тому числі юридичних осіб на 1,4% (з початку року на 2,1%) – до 427,1 млрд. грн., фізичних осіб на 0,4% (з початку року на 0,9 %) – до 106,0 млрд. грн.

 

Залишки за кредитами в іноземній валюті скоротилися за місяць на 2,2% (з початку року на 4,1%) – до 28,8 млрд. дол. США (у доларовому еквіваленті), у тому числі юридичних осіб на 2,3% (з початку року на 4,4%) – до 22,6 млрд. дол. США, фізичних осіб на 1,8% (з початку року на 2,9%) – до 6,1 млрд. дол. США.

 

Обсяг коррахунків банків у Національному банку України в лютому зменшився на 19,9% (з початку року зріс на 0,9%) – до 27,5 млрд. грн. Cума обов’язкових резервів, що підлягає формуванню згідно з установленими нормативами, на період утримання з 01.01.2015 до 10.02.2015 становила 37,2 млрд. грн., з 11.02.2015 до 10.03.2015 становить 37,8 млрд. грн.

 

У лютому сальдо (різниця) між обсягами наданих Національним банком України банкам України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб кредитів та обсягами повернення раніше наданих їм кредитів становило 8,9 млрд. грн. Середньозважена процентна ставка за операціями з підтримання ліквідності банків становила 21,88%.

 

Сальдо (різниця) між обсягом залучених коштів через розміщення депозитних сертифікатів Національним банком України та обсягом погашення раніше розміщених депозитних сертифікатів Національним банком України становило «-» 1,0 млрд. грн. Середньозважена процентна ставка за операціями з мобілізації коштів становила 13,39% річних.

 

Національний банк України протягом лютого набув у власність державні облігації України, номінальна вартість яких становить 11,2 млрд. грн. (з початку року 21,2 млрд. грн.). Продаж цінних паперів України зі свого портфеля Національний банк України в поточному році не проводив.

 

У лютому Національний банк України здійснював операції з купівлі та продажу державних облігацій України через механізм двостороннього котирування. Номінальна вартість як проданих, так і придбаних цінних паперів у рамках цього механізму становить 0,3 млрд. грн.

 

Cередньозважена вартість кредитів та депозитів, залучених від фізичних та юридичних осіб в іноземній валюті, протягом лютого знизилася: за наданими кредитами – до 7,87% з 8,45%, за залученими депозитами – до 6,56% з 7,14%.

 

Натомість у національній валюті вартість дещо зросла: за наданими кредитами до 18,64% з 16,98%, за залученими депозитами до 9,06% з 8,03%. Середньозважена ставка за наданими кредитами в національній валюті на міжбанківському кредитному ринку збільшилася до 22,39% річних з 17,22%.

 

У лютому оголошувались аукціони з розміщення облігацій внутрішніх державних позик, номінованих як у національній, так і в іноземній валюті. За їх результатами до Державного бюджету України за місяць надійшло 0,04 млрд. грн. та 0,3 млрд. дол. США, з початку року – 10,0 млрд. грн. та 0,3 млрд. дол. США.

 

Протягом лютого Міністерство фінансів України здійснило випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК “Нафтогаз України” на загальну суму 17,2 млрд. грн. із середньозваженою дохідністю 14,5% річних.

Середньозважена дохідність ОВДП за результатами аукціонів з їх первинного розміщення в лютому становила: у національній валюті14,51% річних, у доларах США8,75% річних (з початку року: у національній валюті – 15,42%, у доларах США – 8,75% річних).

 

Погашення та сплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно та в повному обсязі, який з початку року становив 23,6 млрд. грн., у тому числі погашення номінальної вартості 15,4 млрд. грн., сплата купонного доходу 8,2 млрд. грн.

 

 

Основні показники, що характеризують стан грошово-кредитного ринку (за оперативними даними)

 

Інформація щодо підтримання Національним банком України ліквідності банків через різні інструменти

 

  На початок сторінки