Стара версія
Українська | English

Головна » Статистика » Грошово-кредитна та фінансова статистика » Грошово-кредитна статистика » Архів основних тенденцій грошово-кредитного ринку » 2015 рік

Основні тенденції грошово-кредитного ринку України за квітень 2015 року

У квітні обсяг монетарної бази зменшився на 0,5% (з початку року на 0,9%) – до 330,4 млрд. грн., а готівки поза банками – збільшився на 0,4% (з початку року на 1,1%) – до 286,0 млрд. грн. Обсяг грошової маси  зменшився на 4,7% (з початку року зріс на 2,0%)  – до 976,3 млрд. грн., що значною мірою пов’язано з курсовою переоцінкою валютних депозитів.

 

 Обсяг депозитів у національній валюті у квітні, уперше з початку року, збільшився на 0,4% (з початку року зменшився на 5,0%) – до 347,5 млрд. грн., що відбулося за рахунок збільшення залишків на рахунках фізичних осіб на 2,4% (з початку року вони зменшилися на 7,8%) – до 180,7 млрд. грн., водночас вклади юридичних осіб зменшилися на 1,6% (з початку року на 1,8%) – до 166,9 млрд. грн.

 

Обсяг депозитів в іноземній валюті за місяць знизився на 3,1% (з початку року  на 16,3%) до 16,3 млрд. дол. США (у доларовому еквіваленті), у тому числі юридичних осіб на 5,6%  (з початку року на 14,7%)  до 4,9 млрд. дол. США, фізичних осіб  на 2,0%  (з початку року на 17,0%)  до 11,4 млрд. дол. США.

 

У квітні залишки за кредитами в національній валюті зменшилися на 0,4% (з початку року  на 5,3%)  – до 514,2 млрд. грн., у тому числі юридичних осіб  на 0,4% (з початку року  на 6,0%)  до 409,8 млрд. грн., фізичних осіб  на 0,2% (з початку року на 2,4%)  до 104,4 млрд. грн.

 

Залишки за кредитами в іноземній валюті скоротилися за місяць на 1,3% (з початку року  на 7,3%)  – до 27,8 млрд. дол. США (у доларовому еквіваленті), у тому числі юридичних осіб  на 1,3% (з початку року  на 7,5%)  до 21,9 млрд. дол. США, фізичних осіб на 1,0% (з початку року  на 6,4%)  до 5,9 млрд. дол. США.

 

Обсяг коррахунків банків у Національному банку України у квітні зменшився на 13,0% (з початку року на 14,8%) – до 23,2 млрд. грн. Cума обов’язкових резервів, що підлягає формуванню згідно з установленими нормативами, на період утримання з 11.03.2015 до 10.04.2015 становила 48,0 млрд. грн., з 11.04.2015 до 10.05.2015 становить 43,4 млрд. грн.

 

У квітні сальдо (різниця) між обсягами наданих Національним банком України банкам України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб кредитів та обсягами повернення раніше наданих їм кредитів становило 6,4 млрд. грн. Середньозважена процентна ставка за операціями з підтримання ліквідності банків у квітні становила 32,18%.

 

Сальдо (різниця) між обсягом залучених коштів через розміщення депозитних сертифікатів Національним банком України та обсягом погашення раніше розміщених депозитних сертифікатів Національним банком України становило 9,1 млрд. грн. Середньозважена процентна ставка за операціями з мобілізації коштів становила 21,33% річних.

 

 Національний банк України протягом квітня набув у власність державні облігації України, номінальна вартість яких становить 7,0 млрд. грн. (з початку року 34,4 млрд. грн.) Продаж цінних паперів України з портфеля Національного банку України в поточному році становив 0,26 млрд. грн.

 

Через механізм двостороннього котирування у квітні Національним банком України операції не здійснювалися (з початку року придбано  262,2 млн. грн., продано  262,7 млн. грн. за номінальною вартістю).

 

Протягом квітня  cередньозважена вартість у національній валюті  за наданими кредитами зменшилася  до 23,90% з 24,16% у березні, а за залученими депозитами  зросла  до 15,43% з 12,36%.

 

Cередньозважена вартість в іноземній валюті  зросла як за наданими кредитами до 8,32% з 7,63%, так і за залученими депозитами до 7,33% з 6,34%.

 

На міжбанківському кредитному ринку середньозважена ставка за наданими кредитами в національній валюті зросла до 26,88%  річних з 26,01% у березні.

 

У квітні оголошувались аукціони з розміщення облігацій внутрішніх державних позик, номінованих у національній валюті, за результатами яких було залучено до Державного бюджету 0,16 млн. грн. Загалом з початку року до Державного бюджету України було залучено 10,0 млрд. грн. та 0,3 млрд. дол. США.

 

Протягом квітня Міністерство фінансів України здійснило випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК “Нафтогаз України” загальним обсягом 8,9 млрд. грн.

 

Середньозважена дохідність ОВДП за результатами аукціонів з їх первинного розміщення протягом квітня становила в національній валюті  7,00% річних (з початку року: у національній валюті – 17,00% річних, у доларах США – 8,75% річних).

 

Погашення та сплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно та в повному обсязі, який з початку року становив 66,5 млрд. грн., у тому числі погашення номінальної вартості 49,6 млрд. грн., сплата купонного доходу 16,9 млрд. грн.

 

Основні показники, що характеризують стан грошово-кредитного ринку (за оперативними даними)  

 

Інформація щодо підтримання Національним банком України ліквідності банків через різні інструменти

 

  На початок сторінки