Українська | English

Головна » Статистика » Грошово-кредитна та фінансова статистика » Грошово-кредитна статистика » Архів основних тенденцій грошово-кредитного ринку » 2015 рік

Основні тенденції грошово-кредитного ринку України за травень 2015 року

У травні обсяг монетарної бази зменшився на 0,2% (з початку року на 1,1%) – до 329,6 млрд. грн., готівки поза банками – на 0,9% (з початку року збільшення на 0,1%) – до 283,4 млрд. грн. Обсяг грошової маси зменшився на 1,3% (з початку року зріс на 1,1%) – до 967,6 млрд. грн.

 

Обсяг депозитів у національній валюті в травні збільшився на 0,1% (з початку року зменшився на 4,9%) – до 348,1 млрд. грн., що відбулося за рахунок збільшення залишків на рахунках юридичних осіб на 1,5% (з початку року вони зменшилися на 0,2%) – до 169,6 млрд. грн. Водночас вклади фізичних осіб зменшилися на 1,2% (з початку року на 8,9%) – до 178,5 млрд. грн. Обсяг депозитів фізичних осіб у національній валюті без урахування коштів у банках, які визнано неплатоспроможними та перебувають у стадії ліквідації, у травні збільшився на 2% до 163,0 млрд. грн.

 

Обсяг депозитів в іноземній валюті за місяць знизився на 3,0% (з початку року на 17,9%) до 16,0 млрд. дол. США (у доларовому еквіваленті), у тому числі юридичних осіб на 1,0% (з початку року на 12,5%) – до 5,0 млрд. дол. США, фізичних осіб на 3,9% (з початку року на 20,2%) – до 10,9 млрд. дол. США. Обсяг депозитів фізичних осіб в іноземній валюті без урахування коштів у банках, які визнано неплатоспроможними та перебувають у стадії ліквідації, у травні зменшився на 1,5% до 9,8 млрд. дол. США.

 

У травні залишки за кредитами в національній валюті зменшилися на 2,8% (з початку року на 8,1%) – до 499,2 млрд. грн., у тому числі юридичних осіб на 3,3% (з початку року на 9,2%) – до 395,9 млрд. грн., фізичних осіб на 0,9% (з початку року на 3,4%) – до 103,3 млрд. грн.

 

Залишки за кредитами в іноземній валюті скоротилися за місяць на 1,5% (з початку року на 8,7%) – до 27,4 млрд. дол. США (у доларовому еквіваленті), у тому числі юридичних осіб на 1,7% (з початку року на 9,0%) – до 21,5 млрд. дол. США, фізичних осіб на 0,9% (з початку року на 7,2%) – до 5,9 млрд. дол. США.

 

Обсяг коррахунків банків у Національному банку України в травні збільшився на 10,4% (з початку року зменшився на 5,8%) – до 25,6 млрд. грн. Cума обов’язкових резервів, що підлягає формуванню згідно з установленими нормативами, на період утримання з 11.04.2015 до 10.05.2015 становила 42,7 млрд. грн., з 11.05.2015 до 10.06.2015 становить 41,8 млрд. грн.

 

У травні сальдо (різниця) між обсягами наданих Національним банком України банкам України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб кредитів та обсягами повернення раніше наданих їм кредитів становило «-»4,7 млрд. грн. Середньозважена процентна ставка за операціями з підтримання ліквідності банків у травні становила 32,59%.

 

Сальдо (різниця) між обсягом залучених коштів через розміщення депозитних сертифікатів Національним банком України та обсягом погашення раніше розміщених депозитних сертифікатів Національним банком України становило 2,8 млрд. грн. Середньозважена процентна ставка за операціями з мобілізації коштів становила 21,71% річних.

 

Національний банк України протягом травня набув у власність державні облігації України, номінальна вартість яких становить 8,3 млрд. грн. (з початку року 42,6 млрд. грн.). Номінальна вартість проданих цінних паперів України з портфеля Національного банку України в поточному році становила 0,26 млрд. грн.

Протягом травня cередньозважена вартість коштів у національній валюті за наданими кредитами зменшилася до 23,56% з 23,90% у квітні, а за залученими депозитами зросла до 15,51% з 15,43%.

Cередньозважена вартість коштів в іноземній валюті зросла як за наданими кредитами до 8,63% з 8,32%, так і за залученими депозитами до 7,91% з 7,33%.

 

На міжбанківському кредитному ринку середньозважена ставка за наданими кредитами в національній валюті зменшилася до 24,84% річних з 26,88% у квітні.

 

У травні не оголошувалися аукціони з розміщення облігацій внутрішніх державних позик, номінованих у національній та іноземних валютах. Загалом з початку року до Державного бюджету України було залучено 10,0 млрд. грн. та 0,3 млрд. дол. США.

 

Середньозважена дохідність ОВДП за результатами аукціонів з їх первинного розміщення з початку року в національній валюті – 17,00% річних, у доларах США – 8,75% річних.

 

Протягом травня Міністерство фінансів України не здійснювало випуску ОВДП для збільшення статутних капіталів банків та інших юридичних осіб. Загалом з початку року для цих цілей було здійснено випуск ОВДП на загальну суму 29,3 млрд. грн. (з них 3,2 млрд. грн. – АТ "Укргазбанк"; 26,1 млрд. грн. – НАК "Нафтогаз України").

 

У травні було здійснено випуск ОВДП з метою надання кредиту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на загальну суму 3,8 млрд. грн. (з початку року – 7,1 млрд. грн.) із середньозваженою дохідністю 11,93% річних.

 

Погашення та сплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно та в повному обсязі, який з початку року становив 82,8 млрд. грн., у тому числі погашення номінальної вартості 61,3 млрд. грн., сплата купонного доходу 21,5 млрд. грн.

 

 

Основні показники, що характеризують стан грошово-кредитного ринку (за оперативними даними)  

 

Інформація щодо підтримання Національним банком України ліквідності банків через різні інструменти

 

  На початок сторінки