Українська | English

Головна » Статистика » Грошово-кредитна та фінансова статистика » Грошово-кредитна статистика » Архів основних тенденцій грошово-кредитного ринку » 2015 рік

Основні тенденції грошово-кредитного ринку України за жовтень 2015 року

У жовтні обсяг монетарної бази зменшився на 0,9% (з початку року на 4,4%) – до 318,5 млрд. грн., готівки поза банками зріс на 1,6% (з початку року зменшився на 2,7%) – до 275,4 млрд. грн.

 

Обсяг грошової маси у жовтні зріс на 2,4% (з початку року на 0,2%) – до 958,7 млрд. грн., що відбулося за рахунок зростання залишків на рахунках фізичних осіб у національній валюті на 2,8% (з початку року зменшення на 10,9%) – до 174,6 млрд. грн. та на рахунках юридичних осіб у національній валюті на 0,6% (з початку року на 9,9%) – до 186,7 млрд. грн. Обсяг депозитів фізичних осіб у національній валюті без урахування коштів у банках, які визнано неплатоспроможними та перебувають у стадії ліквідації, у жовтні збільшився на 3,3% – до 166,5 млрд. грн. Обсяг депозитів фізичних та юридичних осіб у національній валюті за місяць збільшився на 1,7% (з початку року зменшився на 1,2%) – до 361,3 млрд. грн.

 

Обсяг депозитів в іноземній валюті за жовтень зменшився на 2,4% (з початку року на 27,8%) до 14,0 млрд. дол. США (у доларовому еквіваленті), у тому числі юридичних осіб на 5,8% (з початку року на 18,6%) – до 4,7 млрд. дол. США, фізичних осіб – на 0,5% (з початку року на 31,6%) – до 9,4 млрд. дол. США. Обсяг депозитів фізичних осіб в іноземній валюті без урахування коштів у банках, які визнано неплатоспроможними та перебувають у стадії ліквідації, у жовтні зменшився на 0,1% до 8,7 млрд. дол. США.

 

У жовтні залишки за кредитами в національній валюті збільшилися на 0,2% (з початку року зменшилися на 5,0%) – до 461,8 млрд. грн. за рахунок зростання кредитів, наданих юридичним особам, на 0,3% (з початку року зменшилися на 12,4%) – до 382,2 млрд. грн. Водночас обсяг кредитів, наданих фізичним особам, зменшився на 0,5% (з початку року на 25.6%) – до 79,6 млрд. грн.

 

Залишки за кредитами в іноземній валюті зменшилися за місяць на 0,9% (з початку року на 19,8%) – до 24,0 млрд. дол. США (у доларовому еквіваленті), у тому числі юридичних осіб на 0,8% (з початку року на 15,7%) – до 19,9 дол. США, фізичних осіб на 1,4% (з початку року на 35,2%) – до 4,1 млрд. дол. США.

 

Обсяг коррахунків банків у Національному банку України у жовтні зменшився на 27,6% (з початку року на 17,8%) – до 22,4 млрд. грн. Cума обов’язкових резервів, що підлягає формуванню згідно з установленими нормативами, на період утримання з 11.09.2015 до 10.10.2015 становила 39,3 млрд. грн., з 11.10.2015 до 10.11.2015 становить 39,7 млрд. грн.

 

У жовтні сальдо (різниця) між обсягами наданих Національним банком України банкам України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб кредитів та обсягами повернення раніше наданих їм кредитів становило "-"0,2 млрд. грн. Середньозважена процентна ставка за операціями з підтримання ліквідності банків у вересні становила 22,98% річних.

 

Сальдо (різниця) між обсягом залучених коштів через розміщення депозитних сертифікатів Національним банком України та обсягом погашення раніше розміщених депозитних сертифікатів Національним банком України становило 16,7 млрд. грн. Середньозважена процентна ставка за операціями з мобілізації коштів становила 18,75% річних.

 

Національний банк України протягом жовтня набув у власність державні облігації України, номінальна вартість яких становить 2,0 млрд. грн. (з початку року 69,1 млрд. грн.). Обсяг продажу цінних паперів України з портфеля Національного банку України в жовтні за номінальною вартістю становив 0,42 млрд. грн. (з початку року 1,52 млрд. грн.).

 

Протягом жовтня порівняно із вереснем cередньозважена вартість коштів зменшилася:

За наданими кредитами в національній валюті до 20,78% з 21,06% річних у вересні;

за наданими кредитами в іноземній валюті до 8,37% з 8,49%;

за залученими депозитами в національній валюті до 12,95% з 13,34%;

за залученими депозитами в іноземній валюті до 5,81% з 6,23%;

за наданими кредитами в національній валюті на міжбанківському кредитному ринку до 19,59% з 21,16%.

 

У жовтні аукціони з розміщення облігацій внутрішніх державних позик не оголошувалися.

 

Загалом з початку року до Державного бюджету України було залучено 10,0 млрд. грн. та 0,64 млрд. дол. США. Середньозважена дохідність ОВДП за результатами аукціонів з їх первинного розміщення з початку року становила відповідно в національній валюті 17,00% річних, у доларах США 8,74% річних.

 

Також з початку року для збільшення статутних капіталів банків та інших юридичних осіб було здійснено випуск ОВДП на загальну суму 33,5 млрд. грн. (з них 3,8 млрд. грн. – АБ "Укргазбанк"; 29,7 млрд. грн. – НАК "Нафтогаз України").

 

У жовтні було здійснено випуск ОВДП з метою надання кредиту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на загальну суму 2,0 млрд. грн. із середньозваженою дохідністю 11,24% річних (з початку року – 27,0 млрд. грн. із середньозваженою дохідністю 11,72% річних).

 

Погашення та сплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно та в повному обсязі. З початку року обсяг таких платежів становив 127,5 млрд. грн., у тому числі погашення номінальної вартості 81,8 млрд. грн., сплата купонного доходу 45,7 млрд. грн.

 

 

Основні показники, що характеризують стан грошово-кредитного ринку (за оперативними даними)  

 

Інформація щодо підтримання Національним банком України ліквідності банків через різні інструменти

 

  На початок сторінки