Українська | English

Головна » Статистика » Грошово-кредитна та фінансова статистика » Грошово-кредитна статистика » Архів основних тенденцій грошово-кредитного ринку » 2015 рік

Основні тенденції грошово-кредитного ринку України за грудень 2015 року

У грудні обсяг монетарної бази збільшився на 4,6% (з початку року на 0,8%) – до 336,0 млрд. грн., готівки поза банками збільшився на 3,6% (з початку року зменшився на 0,03%) – до 282,9 млрд. грн.

 

Обсяг грошової маси в грудні зріс на 1,9% (з початку рокуна 3,4%) – до 988,9 млрд. грн. Це стало можливим завдяки зростанню залишків на рахунках фізичних осіб у національній валюті на 7,2% (з початку року зафіксовано зменшення на 3,8%) – до 188,5 млрд. грн. та на рахунках юридичних осіб у національній валюті на 6,3% (з початку року на 17,9%) – до 200,2 млрд. грн. Обсяг депозитів фізичних осіб у національній валюті без урахування коштів у банках, які визнано неплатоспроможними та перебувають у стадії ліквідації, у грудні збільшився на 10,7% – до 186,3 млрд. грн. Обсяг депозитів фізичних та юридичних осіб у національній валюті за місяць збільшився на 6,7% (з початку року на 6,2%) – до 388,7 млрд. грн.

 

Обсяг депозитів в іноземній валюті за грудень зменшився на 5,2% (з початку року на 32,1%) до 13,2 млрд. дол. США (у доларовому еквіваленті), у тому числі фізичних осіб – на 4,8% (з початку року на 36,3%) – до 8,7 млрд. дол. США, юридичних осіб зменшився на 5,9% (з початку року на 22,0%) – до 4,5 млрд. дол. США. Обсяг депозитів фізичних осіб в іноземній валюті без урахування коштів у банках, які визнано неплатоспроможними та перебувають у стадії ліквідації, у грудні збільшився на 0,9% до 8,6 млрд. дол. США.

 

У грудні залишки за кредитами в національній валюті зменшилися на 4,8% (з початку року на 19,1%) – до 439,3 млрд. грн. за рахунок зменшення кредитів, наданих юридичним особам, на 5,6% (з початку року зменшилися на 17,4%) – до 360,2 млрд. грн. та кредитів, наданих фізичним особам, на 0,8% (з початку року зменшилися на 26.0%) – до 79,2 млрд. грн.

 

Залишки за кредитами в іноземній валюті за місяць зменшилися на 0,6% (з початку року на 20,3%) і становили 23,9 млрд. дол. США (у доларовому еквіваленті), у тому числі юридичних осіб зменшилися на 1,7% (з початку року на 17,3%) – до 19,6 млрд. дол. США, фізичних осіб збільшилися на 4,8% (з початку року зменшилися на 31,6%) – до 4,3 млрд. дол. США.

 

Обсяг коррахунків банків у Національному банку України в грудні збільшився на 2,8% (з початку року зменшився на 1,7%) – до 27,7 млрд. грн. Cума обов’язкових резервів, що підлягає формуванню згідно з установленими нормативами, на період утримання з 11.11.2015 до 10.12.2015 становила 38,9 млрд. грн., з 11.12.2015 до 10.01.2016 – 40,0 млрд. грн.

 

У грудні сальдо (різниця) між обсягами наданих Національним банком України банкам України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб кредитів та обсягами повернення раніше наданих їм кредитів становило "-"12,3 млрд. грн. Середньозважена процентна ставка за операціями з підтримання ліквідності банків у грудні становила 22,11% річних.

 

Сальдо (різниця) між обсягом залучених коштів через розміщення депозитних сертифікатів Національним банком України та обсягом погашення раніше розміщених депозитних сертифікатів Національним банком України становило 27,9 млрд. грн. Середньозважена процентна ставка за операціями з мобілізації коштів становила 18,72% річних.

 

Національний банк України протягом грудня набув у власність державні облігації України, номінальна вартість яких становить 19,12 млрд. грн. (з початку року – 93,73 млрд. грн.). Обсяг продажу цінних паперів України з портфеля Національного банку України в грудні за номінальною вартістю становив 0,26 млрд. грн. (з початку року – 1,86 млрд. грн.), із них 0,15 млрд. грн. шляхом продажу на аукціонах, які проводилися фондовими біржами.

 

Протягом грудня порівняно з листопадом cередньозважена вартість коштів зменшилася: у національній валюті за наданими кредитами до 20,20% з 20,73% річних, за залученими депозитами до 11,44% з 12,39%; на міжбанківському кредитному ринку до 19,24% з 19,50%, в іноземній валюті за наданими кредитами до 8,65% з 9,71% та за залученими депозитами до 5,79% з 5,96%.

 

У грудні аукціони з розміщення облігацій внутрішніх державних позик не оголошувалися.

 

Загалом з початку року до Державного бюджету України було залучено 10,0 млрд. грн. та 0,64 млрд. дол. США. Середньозважена дохідність ОВДП за результатами аукціонів з їх первинного розміщення з початку року становила відповідно в національній валюті 17,00% річних, у доларах США – 8,74% річних.

 

Загалом з початку року для збільшення статутних капіталів банків та інших юридичних осіб було здійснено випуск ОВДП на загальну суму 33,5 млрд. грн. (з них 3,8 млрд. грн. – АБ "Укргазбанк"; 29,7 млрд. грн. – НАК "Нафтогаз України").

 

У грудні було здійснено випуск ОВДП з метою надання кредиту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на загальну суму 9,0 млрд. грн. із середньозваженою дохідністю 10,79% річних (з початку року – 41,5 млрд. грн. із середньозваженою дохідністю 11,43% річних).

 

Погашення та сплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно та в повному обсязі. З початку року обсяг таких платежів становив 149,1 млрд. грн., у тому числі погашення номінальної вартості 92,4 млрд. грн., сплата купонного доходу 56,8 млрд. грн.

 

 

Основні показники, що характеризують стан грошово-кредитного ринку (за оперативними даними)  

 

Інформація щодо підтримання Національним банком України ліквідності банків через різні інструменти

 

  На початок сторінки