Українська | English

Головна » Прес-центр » Новини » Архів » 2015 рік

Національний банк України запровадив низку стабілізаційних заходів на грошово-кредитному та валютному ринках України

04.03.2015

прес-реліз

 

Ураховуючи поточний стан вітчизняної економіки та важливість збереження позитивних тенденцій на валютному ринку, Національний банк України прийняв рішення продовжити на три місяці дію низки адміністративних інструментів регулювання валютного ринку і затвердив з цією метою постанову Правління Національного банку України від 03 березня 2015 року № 160 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" (далі – Постанова № 160).

 

Нормами Постанови № 160 збережено вимоги щодо обов’язкового продажу в розмірі 75 відсотків надходжень в іноземній валюті та 90-денний граничний строк розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.

 

Також з метою збереження стабілізаційних тенденцій Постановою № 160 запроваджено додаткових заходів адміністративного регулювання діяльності банків у сфері здійснення валютних операцій. Ці заходи стосуються переважно юридичних осіб, щодо фізичних осіб – запроваджені раніше адміністративні обмеження залишилися майже без змін.

 

Зокрема нормами Постанови № 160 встановлено обмеження на купівлю безготівкових іноземних валют та банківських металів за гривні за власними операціями банку за день. Зазначена вимога стосується операцій банків на умовах "тод", "том", "спот", "форвард" та не поширюється на валютні операції на умовах "своп".

 

Установлено заборону надавати банками кредити в національній валюті (у тому числі за відкритими кредитними лініями та шляхом пролонгації раніше наданих кредитів), якщо в забезпечення виконання зобов’язань за ними клієнтом надаються майнові права на кошти в іноземній валюті, що розміщені на рахунках у банках.

 

Норми постанови забороняють банкам купувати іноземну валюту за дорученням клієнтів-резидентів (крім фізичних осіб), які мають на рахунках у банках кошти в іноземній валюті в сумі понад 10 000 доларів США (в еквіваленті за офіційними курсами відповідних валют на дату подання клієнтом заяви про купівлю іноземної валюти). До загальної суми коштів в іноземній валюті, що зберігаються на банківських рахунках клієнта, не враховуються кошти, розміщені на рахунку в банку, що перебуває в стадії ліквідації або щодо якого запроваджена процедура тимчасової адміністрації; що були розміщені на депозитних рахунках до дати набрання чинності Постановою № 160; а також кошти, надані у як застава.

 

У частині недопущення недобросовісної практики проведення банками валютних операцій перелік документів, що подаються для підтвердження можливості як купівлі, так і перерахування іноземної валюти за межі України, зокрема за імпортними операціями, доповнено довідкою Державної фіскальної служби України про відсутність у клієнта заборгованості з податків, зборів, платежів.

 

Уведено обмеження на операції банків з продажу банківських металів за безготівкові кошти у національній валюті суб’єктам господарювання. Так упродовж одного календарного тижня у межах однієї банківської установи клієнт може придбати не більше 3,216 тройської унції золота, або ж еквівалент цієї маси в інших банківських металах. Ця норма не поширюється на міжбанківські операції та операції з купівлі клієнтами банківських металів для виконання власних зобов’язань у банківських металах за кредитними договорами.

 

Таким чином, ужиті Національним банком заходи сприятимуть подальшій стабілізації валютного ринку шляхом забезпечення ритмічності валютних надходжень на ринок та дадуть змогу запобігати непродуктивному витоку капіталу за межі України.

 

Постанова №160 набирає чинності з 04 березня 2015 року та діє до 03 червня 2015 року включно.

 

Також Правління Національного банку України прийняло постанову Правління Національного банку України від 03 березня 2015 року № 161 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" (далі – Постанова № 161), якою внесено зміни до постанови Правління Національного банку України від 23 лютого 2015 року № 124 "Про особливості здійснення деяких валютних операцій" (далі – Постанова № 124).

 

Змінами, зокрема встановлено, що вимога Постанови № 124, відповідно до якої банки під час здійснення платежів за імпортними контрактами клієнтів загальною вартістю понад 500 000 доларів США мають використовувати виключно акредитивну форму розрахунків, на період до 03 квітня 2015 року не поширюється на імпортні операції клієнтів з купівлі життєво необхідних товарів[1].

 

Норми Постанови № 161 забезпечать стабільний імпорт в Україну таких життєво необхідних для економіки та громадян товарів, як – нафти, газу, палива для АЕС, електроенергії, вугілля, бензинів та дизпалива, медичних виробів для гемодіалізу та лікування хворих на онкологічні захворювання, міжнародної гуманітарної допомоги, а також продукції оборонного призначення.

 [1] Товари, визначені статтею 5 Закону України “Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року”.

  На початок сторінки  
 
Остання модифiкацiя   04.03.2015