Українська | English

Головна » Статистика » Грошово-кредитна та фінансова статистика

Грошово-кредитна та фінансова статистика
Огляди, депозити, кредити, цінні папери

ГРОШОВО-КРЕДИТНА СТАТИСТИКА

Методологічний коментар

Метадані

Огляди, депозити, кредити, цінні папери
12'2017

Огляди фінансових корпорацій
Депозити, залучені депозитними корпораціями (крім Національного банку України)
Кредити, надані депозитними корпораціями (крім Національного банку України)
Цінні папери в портфелі депозитних корпорацій (крім Національного банку України)
Цінні папери, крім акцій, випущені депозитними корпораціями (крім Національного банку України)

Огляд депозитних корпорацій (Національного банку України та банків) за оперативними даними 01'2018

АрхівРегіональний розріз
11'2017

Вiнницька обл. Закарпатська обл. Луганська обл. Рiвненська обл. Хмельницька обл.
Волинська обл. Запорiзька обл. Львiвська обл. Сумська обл. Черкаська обл.
Днiпропетровська обл. Iвано-Франкiвська обл. Миколаївська обл. Тернопiльська обл. Чернiвецька обл.
Донецька обл. Київська обл. та м. Київ Одеська обл. Харкiвська обл. Чернiгiвська обл.
Житомирська обл. Кiровоградська обл. Полтавська обл. Херсонська обл. АР Крим

Депозити у розрізі регіонів
Кредити у розрізі регіонів

Кредити та депозити у розрізі регіонів (оперативні дані) 01'2018Інші показники
12'2017

Окремі дані про депозитні корпорації (крім Національного банку України)
Кредити та депозити за організаційно-правовими формами господарювання

Архів


ФІНАНСОВІ РИНКИ

Методологічний коментар
Метадані


Процентні ставки

Облікова ставка Національного банку України

Щоденні дані

Процентні ставки за активними і пасивними операціями Національного банку України
Результати проведення операцій Національного банку України з регулювання ліквідності банків
Результати проведення процентних тендерів з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України
Основні показники стану міжбанківського кредитного ринку
Проценті ставки за міжбанківськими кредитами в іноземній валюті
Вартість кредитів за даними статистичної звітності банків України (без урахування овердрафту)
Вартість строкових депозитів за даними статистичної звітності банків України

Щомісячні дані

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України
Процентні ставки за кредитами та депозитами. Цінні папери резидентів. Індекс ПФТС 12’2017
Процентні ставки банків за строковими депозитами фізичних осіб 12’2017
Процентні ставки депозитних корпорацій за новими строковими депозитами у банківських металахРегіональний розріз
11’2017

Вiнницька обл. Закарпатська обл. Луганська обл. Рiвненська обл. Хмельницька обл.
Волинська обл. Запорiзька обл. Львiвська обл. Сумська обл. Черкаська обл.
Днiпропетровська обл. Iвано-Франкiвська обл. Миколаївська обл. Тернопiльська обл. Чернiвецька обл.
Донецька обл. Київська обл. та м. Київ Одеська обл. Харкiвська обл. Чернiгiвська обл.
Житомирська обл. Кiровоградська обл. Полтавська обл. Херсонська обл. АР Крим

Процентні ставки за новими кредитами та новими депозитами у розрізі регіонів
Процентні ставки за новими кредитами та новими депозитами у розрізі регіонів (оперативні дані) 10’2017

АрхівФондовий ринок

Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик
Дохідність ОВДП на первинному ринку, щомісяця
Узагальнена інформація стосовно виконаних угод з купівлі/продажу ОВДП на вторинному ринку, щодня
ОВДП, які знаходяться в обігу, за сумою основного боргу, щодня
Справедлива вартість ОВДП та коригуючі коефіцієнти
Результати аукціонів з купівлі/продажу Національним банком України ОВДП на фондових біржах
Моніторинг обсягу операцій з державними облігаціями України, проведених організаторами торгівлі цінними паперами
Цінні папери в портфелі депозитних корпорацій (крім Національного банку України), щомісяця 12’2017
Цінні папери, крім акцій, випущені депозитними корпораціями (крім Національного банку України), щомісяця 12’2017
Цінні папери, крім акцій, випущені резидентами, щокварталу 2 квартал 2017
Індекс ПФТС, щомісяця 12’2017

 

ФІНАНСОВІ РАХУНКИ

Метадані

 

Фінансові корпорації 3 квартал 2017

Баланс фінансових активів та пасивів фінансових корпорацій
Фінансові операції фінансових корпорацій


Депозитні корпорації 3 квартал 2017

Баланс фінансових активів та пасивів депозитних корпорацій
Фінансові операції депозитних корпорацій


Інші фінансові корпорації 3 квартал 2017

Баланс фінансових активів та пасивів інших фінансових корпорацій
     Баланс фінансових активів та пасивів інших фінансових посередників
     Баланс фінансових активів та пасивів допоміжних фінансових організацій
     Баланс фінансових активів та пасивів страхових корпорацій та недержавних пенсійних фондів

Фінансові операції інших фінансових корпорацій
     Фінансові операції інших фінансових посередників
     Фінансові операції допоміжних фінансових організацій
     Фінансові операції страхових корпорацій та недержавних пенсійних фондів


Архів за 2002-2007 роки

  На початок сторінки