Українська | English

Головна » Прес-центр » Новини » Архів » 2016 рік

Коментар Національного банку України щодо зміни реального ВВП у IV кварталі 2015 року та за 2015 рік у цілому

22.03.2016

прес-реліз

 

Вчора ДССУ оприлюднив розгорнуті дані щодо зміни реального ВВП у IV кварталі 2015 року (у розрізі компонентів) та за 2015 рік у цілому. Так, за уточненими даними в IV кварталі 2015 року реальний ВВП зріс на 1.4% порівняно з попереднім кварталом (за вирахуванням сезонного фактору). У річному вимірі спад ВВП у IV кварталі сповільнився до 1.4% (за попередньою оцінкою – до 1.2%). Такі показники зумовлені зокрема поліпшенням ділових очікувань в економіці в цілому на тлі замороження військового конфлікту на сході країни.

 

У розрізі ВВП за категоріями кінцевого споживання в IV кварталі відновилося зростання валового нагромадження основного капіталу (інвестицій) та споживання державного сектору (+1.4% р/р та +8.1% р/р, відповідно). Падіння споживання домогосподарств сповільнилося до 13.2% р/р[1], що відображало поступове зниження темпів падіння реальних заробітних плат населення. Падіння експорту в річному вимірі стрімко сповільнилося (до 5.8%) та було значно меншим, ніж зниження імпорту (на 17.3% р/р). У результаті, додатній внесок чистого експорту в зміну реального ВВП суттєво збільшився (до 6.4 в. п.).

 

Уповільнення спаду ВВП відбувалося швидше, ніж очікувалося Національним банком. Прогнозні оцінки Національного банку ґрунтуються на високочастотних даних щодо економічної активності в таких секторах, як промисловість, сільське господарство, торгівля, транспорт та будівництво (сукупна частка валової доданої вартості, створеної в цих видах діяльності, становить близько 55% ВВП). Динаміка валової доданої вартості в цих секторах загалом відповідала очікуванням, за винятком будівництва, яке продемонструвало неочікувано високе зростання. Водночас відхилення від оцінок Національного банку насамперед пояснюються істотним поліпшенням ситуації в секторах послуг, за якими відсутня публікація даних з високою частотою. Зокрема відбувся злам спадної тенденції валової додатної вартості в сферах освіти, охорони здоров’я, державного управління та оборони, інформації та телекомунікації, професійної, наукової та технічної діяльності.

 

У цілому за 2015 рік реальний ВВП знизився на 9.9%, що також було меншим, ніж згідно з оцінкою Національного банку (10.5%), оприлюдненій в Інфляційному звіті (січень 2016 року). Зниження економічної активності зафіксовано в усіх видах економічної діяльності, крім охорони здоров’я, в якій спостерігався незначний приріст порівняно з попереднім роком. Істотний спад відбувся у ВДВ промисловості (на 13.5%[2]) та торгівлі (на 16.8%). Відзначимо, що найсуттєвіше зниження відбулося в першій половині року, насамперед спричинене впливом військового конфлікту на Донбасі. При цьому цей вплив був як прямим (через руйнування виробничої та транспортної інфраструктури, порушення економічних зв’язків між регіонами тощо), так і опосередкованим (через переоцінку інвесторами геополітичних ризиків, відплив капіталу, розгортання панічних настроїв населення та погіршення ділових очікувань). Іншими чинниками зниження реального ВВП у 2015 році були падіння цін на світових сировинних ринках, торговельні обмеження з боку Росії, стримані фіскальна та монетарна політика, а також зниження купівельної спроможності населення. Все це відобразилося в суттєвому зниженні приватного споживання, інвестицій та експорту, яке частково було компенсоване подальшим падінням імпорту. Водночас квартальні дані щодо динаміки ВВП свідчили про поступове відновлення економічної активності в багатьох видах економічної діяльності в другому півріччі.

 

Тенденції в економіці протягом 2015 року загалом відповідали очікуванням Національного банку. Зокрема, як і передбачалося, основним чинником, який стримував падіння реального ВВП у 2015 році був чистий експорт, внесок якого залишався додатним з ІІ кварталу 2015 року. Попри те, що експорт продовжував знижуватися в річному вимірі, додатній внесок чистого експорту зумовлений значно глибшим скороченням імпорту на тлі девальвації гривні та звуження внутрішнього попиту. Як і передбачалося, у другому півріччі розпочалося відновлення інвестицій, однак дещо пізніше, ніж ми прогнозували (у IV кварталі порівняно з прогнозованим III кварталом). Очікувано основним чинником спаду реального ВВП залишалося падіння приватного споживання, незважаючи на його сповільнення в другому півріччі. Водночас на тлі значного скорочення у попередньому році, динаміка запасів матеріально-технічних засобів у 2015 році мала додатний внесок у зміну реального ВВП.

 

Національний банк очікує подальше відновлення економічного зростання в 2016 році, яке однак буде досить стриманим – близько 1%. Підтримку зростанню нададуть поліпшення очікувань та подальше налагодження економічних зв’язків між регіонами на тлі макрофінансової стабілізації та де-ескалації військового конфлікту на сході, а також низька база порівняння. Водночас помірні темпи зростання насамперед пов’язані зі складними зовнішніми умовами (повільне зростання світової економіки, низькі ціни на світових сировинних ринках, нові торговельні та транзитні обмеження з боку Росії) та внутрішніми чинниками. Серед останніх, зокрема, посилився вплив політичної нестабільності.

 [1] Розрахунок НБУ на основі даних по домогосподарствах та некомерційних організаціях, що обслуговують домогосподарства.

[2] Розрахунок НБУ на основі ВДВ окремих видів промисловості.

  На початок сторінки  
 
Остання модифiкацiя   22.03.2016