Стара версія
Українська | English

Головна » Національний банк

Національний банк України

У своїй діяльності Національний банк керується основними світоглядними засадами організації: Візією, Місією та Цінностями. Вони були вироблені центральним банком у 2015 році як результат стратегічних сесій менеджменту установи.

 

Візія Національного банку

 

Національний банк України - це сучасний, відкритий і незалежний центральний банк, який має довіру суспільства та інтегрований до європейської спільноти центробанків.

 

Місія

 

Забезпечення цінової та фінансової стабільності з метою сприяння сталому економічному розвитку України.

 

Цінності (або п’ять "П"):

      Патріотизм

      Професійність

      Прозорість

      Порядність

      Партнерство.

 

Ці засади знайшли своє вираження у головному документі інституції – Стратегії Національного банку України. Публічна презентація Стратегії відбулася 16 березня 2018 року. Подібний документ розроблено вперше в історії незалежного центрального банку України.

 

Стратегія Національного банку – дорожня карта, якою центральний банк керуватиметься у найближчі роки для досягнення визначених цілей у рамках власної Місії, Візії та Цінностей. Національний банк і надалі продовжить працювати на забезпечення цінової та фінансової стабільності, разом із фінансовим сектором сприятиме економічному зростанню.

 

Реалізація Стратегії буде здійснюватися за сімома напрямами розвитку. Шість спрямовані назовні на задоволення потреб учасників фінансової екосистеми. Одна з важливих передумов для їх досягнення – висока інституційна спроможність центробанку, яка диктує внутрішню (сьому) ціль переліку:

 

1.    Низька та стабільна інфляція.

2.    Стабільна, прозора та ефективна банківська система.

3.    Відновлення кредитування.

4.    Ефективне регулювання фінансового сектору.

5.    Вільний рух капіталу.

6.    Фінансова інклюзія.

7.    Сучасний, відкритий, незалежний, ефективний центральний банк.

 

Реалізація Стратегії центрального банку потребує чітких дій, які б забезпечили досягнення цілей. Їх опис міститься в Програмі дій, яку щороку готує та оприлюднює Національний банк. Цей документ окреслює окремі дії та ключові активності Національного банку, спрямовані на втілення Стратегії:

      Програма дій на 2019 рік (січень 2019 року);

      Середньострокова Програма дій (березень 2018 року)

 

 

Правовий статус та функції Національного банку України

 

Національний банк України є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, Законом України "Про Національний банк України" та іншими законами України.

 

Національний банк є економічно самостійним органом, який здійснює видатки за рахунок власних доходів у межах затвердженого кошторису, а у визначених Законом України "Про Національний банк України" випадках - також за рахунок Державного бюджету України.

 

Національний банк є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об'єктом права державної власності і перебуває у його повному господарському віданні.

 

Відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України. При виконанні своєї основної функції Національний банк має виходити із пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в державі.

 

Національний банк у межах своїх повноважень сприяє стабільності банківської системи за умови, що це не перешкоджає досягненню та підтримки цінової стабільності в державі.

 

Національний банк також сприяє додержанню стійких темпів економічного зростання та підтримує економічну політику Кабінету Міністрів України за умови, що це не перешкоджає досягненню цінової стабільності та стабільності банківської системи.

 

  На початок сторінки