Українська | English

Головна » Статистика » Спеціальний стандарт поширення даних » Дані

Економічні та фінансові показники України

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

 

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.

 

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

Останні дані

Дані попереднього періоду

Фінансовий сектор

Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн грн

лютий 2019

1 255 360.2

1 258 240.7

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн грн

лютий 2019

343 073.9

348 772.4

* Грошовий агрегат М1

млн грн

лютий 2019

654 945.2

654 616.0

* Грошовий агрегат М2

млн грн

лютий 2019

1 251 737.6

1 254 481.8

Інші статті (чисті)

млн грн

лютий 2019

800 497.8

809 797.0

Внутрішній кредит

млн грн

лютий 2019

1 764 304.6

1 789 879.4

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

лютий 2019

710 277.5

711 743.2

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

лютий 2019

766 624.1

778 499.5

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

лютий 2019

56 346.6

66 756.2

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

лютий 2019

1 054 027.2

1 078 136.2

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

лютий 2019

11 115.7

11 461.1

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

лютий 2019

2 935.5

2 953.2

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

лютий 2019

75 760.7

82 689.8

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

лютий 2019

759 647.1

776 124.3

** Вимоги до інших секторів

млн грн

лютий 2019

204 568.1

204 907.8

Чисті зовнішні активи

млн грн

лютий 2019

291 553.4

278 158.3

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

лютий 2019

730 772.7

743 413.6

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

лютий 2019

439 219.3

465 255.3

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн грн

березень 2019

423 715.1

423 237.5

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн грн

березень 2019

105 142.6

168 705.0

Внутрішній кредит

млн грн

березень 2019

253 002.9

332 510.1

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

березень 2019

252 604.9

332 146.3

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

березень 2019

357 064.3

360 658.6

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

березень 2019

104 459.5

28 512.3

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

березень 2019

398.0

363.8

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

березень 2019

134.6

105.4

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

березень 2019

4.1

4.4

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

березень 2019

80.2

57.5

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

березень 2019

85.4

100.7

** Вимоги до інших секторів

млн грн

березень 2019

93.7

95.8

Чисті зовнішні активи

млн грн

березень 2019

275 854.7

259 432.4

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

березень 2019

563 515.1

547 024.8

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

березень 2019

287 660.4

287 592.4

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

15.03.2019

18.0

18.0

(з 01.02.2019)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

березень 2019

18.0

18.0

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

березень 2019

натисніть тут

Аукціони

Процентні ставки за кредитами наданими на міжбанківському ринку в національній валюті

% річних

березень 2019

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

березень 2019

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

березень 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

березень 2019

13.7

13.6

   ** в іноземній валюті

% річних

березень 2019

2.0

2.0

 * домашні господарства:

% річних

березень 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

березень 2019

11.1

11.6

   ** в іноземній валюті

% річних

березень 2019

2.5

2.6

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

березень 2019

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

березень 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

березень 2019

18.3

18.2

   ** в іноземній валюті

% річних

березень 2019

6.1

5.7

 * домашні господарства:

% річних

березень 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

березень 2019

28.3

29.7

   ** в іноземній валюті

% річних

березень 2019

41.2

31.5

Індикатори фінансової стійкості

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн дол. США

4 кв. 2018

-1 023

-2 883

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн дол. США

4 кв. 2018

-3 145

-4 172

*** Експорт товарів та послуг

млн дол. США

4 кв. 2018

15 975

14 642

*** Імпорт товарів та послуг

млн дол. США

4 кв. 2018

19 120

18 814

*** Баланс товарів

млн дол. США

4 кв. 2018

-3 765

-4 521

**** Експорт товарів

млн дол. США

4 кв. 2018

11 807

10 328

**** Імпорт товарів

млн дол. США

4 кв. 2018

15 572

14 849

*** Баланс послуг

млн дол. США

4 кв. 2018

620

349

**** Експорт послуг

млн дол. США

4 кв. 2018

4 168

4 314

**** Імпорт послуг

млн дол. США

4 кв. 2018

3 548

3 965

** Баланс первинних доходів

млн дол. США

4 кв. 2018

1 209

371

*** Надходження

млн дол. США

4 кв. 2018

3 115

2 942

*** Виплати

млн дол. США

4 кв. 2018

1 906

2 571

** Баланс вторинних доходів

млн дол. США

4 кв. 2018

913

918

*** Надходження

млн дол. США

4 кв. 2018

1 257

1 245

*** Виплати

млн дол. США

4 кв. 2018

344

327

* Рахунок операцій з капіталом

млн дол. США

4 кв. 2018

1

38

** Кредит

млн дол. США

4 кв. 2018

7

54

** Дебет

млн дол. США

4 кв. 2018

6

16

* Фінансовий рахунок

млн дол. США

4 кв. 2018

-982

-2 018

** Прямі інвестиції, активи

млн дол. США

4 кв. 2018

-11

5

** Прямі інвестиції, пасиви

млн дол. США

4 кв. 2018

826

430

** Портфельні інвестиції, активи

млн дол. США

4 кв. 2018

16

7

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн дол. США

4 кв. 2018

1 172

445

** Інші інвестиції, активи

млн дол. США

4 кв. 2018

-204

853

** Інші інвестиції, пасиви

млн дол. США

4 кв. 2018

2 955

762

** Резервні активи

млн дол. США

4 кв. 2018

4 170

-1 246

*Помилки та упущення

млн дол. США

4 кв. 2018

40

827

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн дол. США

березень 2019

20 639.87

20 220.46

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн дол. США

березень 2019

19 610.94

19 176.46

* Резервна позиція в МВФ

млн дол. США

березень 2019

0.33

0.34

* Спеціальні права запозичення

млн дол. США

березень 2019

1.69

1.70

* Золото

млн дол. США

березень 2019

1 026.91

1 041.96

* Інші резервні активи

млн дол. США

березень 2019

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн дол. США

березень 2019

20 639.87

20 220.46

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн дол. США

4 кв. 2018

133 384

129 400

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн дол. США

4 кв. 2018

154 966

154 124

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн дол. США

4 кв. 2018

-21 582

-24 724

Валовий зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн дол. США

4 кв. 2018

114 707

114 192

Валовий зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн дол. США

4 кв. 2018

40 128

38 284

 Центральний банк

млн дол. США

4 кв. 2018

7 938

6 749

 Інші депозитні корпорації

млн дол. США

4 кв. 2018

5 797

5 806

* Інші сектори

млн дол. США

4 кв. 2018

51 430

53 536

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн дол. США

4 кв. 2018

9 414

9 817

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут

 

 

Детальніша інформація розміщена на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України у розділі "Статистика".

 

  На початок сторінки