Стара версія
Українська | English

Головна » Статистика » Статистика зовнішнього сектору

Статистика зовнішнього сектору

Статистика зовнішнього сектору в систематизованому вигляді відображає економічні відносини між резидентами та нерезидентами України.

 

Сторінка "Статистика зовнішнього сектору" містить дані зі статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, міжнародних резервів та обмінних курсів.

 

Правовою основою складання та поширення даних зі статистики зовнішнього сектору економіки є: Закон України "Про Національний банк України", Спеціальний стандарт поширення даних МВФ, статті Угоди Міжнародного валютного фонду.

 

Платіжний баланс

 

Статистика платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції складається відповідно до шостого видання - Керівництва з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції (МВФ, 2009).

 

Платіжний баланс – це статистичний звіт, у якому зазначено сумарні дані про економічні операції резидентів з нерезидентами за певний період.

 

Дані платіжного балансу оприлюднюються щокварталу на 75 – 80 день після звітного кварталу. Дані за попередні періоди можуть переглядатися щокварталу у зв’язку з уточненням звітних даних, змінами в методології, виникненням нових джерел інформації тощо. Річні дані є остаточними через дев’ять місяців після закінчення звітного року.

 

Місячні дані публікуються на 25 – 30 день після закінчення звітного місяця з нижчим ступенем деталізації, ніж квартальні дані. Після публікації квартальних даних платіжного балансу місячний платіжний баланс коригується для узгодження з квартальними даними.

 

Міжнародна інвестиційна позиція

 

Міжнародна інвестиційна позиція – це статистичний звіт, що відображає вартість і структуру зовнішніх фінансових активів та зобов’язань країни на певний час.

 

Міжнародна інвестиційна позиція оприлюднюється щокварталу на 85 – 90 день. Оцінка Міжнародної інвестиційної позиції може переглядатися протягом двох років після першої публікації із зазначенням коментарів про внесені зміни.

 

Зовнішній борг

 

Дані статистики валового зовнішнього боргу України розробляються відповідно до міжнародних стандартів, викладених в офіційних виданнях: Статистика зовнішнього боргу. Керівництво для укладачів та користувачів (МВФ, 2013) та шосте видання Керівництва з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції (МВФ, 2009).

 

Концептуальна основа статистики зовнішнього боргу узгоджена з Системою національних рахунків, а також із Керівництвом зі статистики державних фінансів та Керівництвом з грошово-кредитної та фінансової статистики (МВФ, 2000).

 

Складання статистики валового зовнішнього боргу здійснюється щокварталу. Перша публікація даних містить попередні дані, які можуть уточнюватися протягом наступних кварталів, і лише через п’ять кварталів після першого опублікування дані є остаточними.

 

Міжнародні резерви

 

Концепція міжнародних резервів відповідає рекомендаціям шостого видання Керівництва з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції (МВФ, 2009) та рекомендаціям керівництва з Міжнародних резервів та ліквідності в іноземній валюті: керівництво для шаблону даних (МВФ, 2013).

 

Міжнародні резерви – ліквідні фінансові активи держави, визнані світовим співтовариством як міжнародні та відображені в балансі Національного банку України і перебувають у його управлінні.

 

Міжнародні активи Національного банку України є ліквідними фінансовими активами, які можуть бути негайно використані на валютному ринку України для підтримання стабільності гривні.

 

Курси обміну валют

 

Національний банк України встановлює офіційний курс гривні до вільно конвертованих валют та іноземних валют інших країн, які є головними зовнішньоекономічними партнерами України, до інших іноземних валют та спеціальних прав запозичення (СПЗ).

 

Офіційний курс гривні до іноземних валют – курс національної грошової одиниці гривні, офіційно встановлений Національним банком України щодо кожної з іноземних валют. Встановлюється за курсом, який визначається, як середньозважений курс продавців і покупців, що склався поточного робочого дня за даними Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України, а також інших індикаторів.

 

Офіційний курс гривні до іноземних валют встановлюється без зобов’язання здійснювати за ним операції з купівлі-продажу іноземної валюти і використовується резидентами та нерезидентами для здійснення бухгалтерського обліку операцій з іноземною валютою, складання бухгалтерської та статистичної звітності Національного банку України.

 

Курс гривні до іноземної валюти відображає кількість національної грошової одиниці – гривні – за одиницю іноземної валюти.

 

Офіційний курс гривні до іноземних валют розраховується до долара США, євро та інших вільно конвертованих іноземних валют, які широко використовуються для здійснення платежів за міжнародними операціями та продаються на головних валютних ринках світу, до вільно конвертованих валют, які обмежено використовуються для здійснення платежів за міжнародними операціями та не продаються на головних валютних ринках світу, а також до неконвертованих іноземних валют.

 

Середній курс гривні визначається за місяць, за квартал і за рік.

 

Джерелами даних для визначення офіційного курсу гривні до іноземних валют є інформація Європейського центрального банку щодо фіксингу поточних крос-курсів до євро, Казначейського управління МВФ щодо установленого курсу СПЗ до гривні (або до долара США), центральних банків інших держав про установлені курси національних валют до долара США та щодо поточних крос-курсів відповідних валют до долара США на міжнародних валютних ринках.

 

  На початок сторінки