Українська | English

Головна » Статистика » Грошово-кредитна та фінансова статистика » Грошово-кредитна статистика » Архів основних тенденцій грошово-кредитного ринку » 2014 рік

Основні тенденції грошово-кредитного ринку України за лютий 2014 року

Динаміка грошово-кредитного ринку України в лютому 2014 року відчувала суттєвий негативний вплив суспільно-політичного напруження.

 

Загальний обсяг депозитів у національній валюті в лютому зменшився на 5,1 % до 392,0 млрд. грн. (з початку року на 7,2 %), у тому числі фізичних осіб – на 7,6 % (з початку року на 7,9 %) до 233,5 млрд. грн., юридичних осіб – на 1,1 % (з початку року на 6,1 %) – до 158,6 млрд. грн.

 

Одночасно загальний обсяг депозитів в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) зменшився в лютому на 5,8 % (з початку року на 7,6 %) до 28,5 млрд. дол. США, у тому числі фізичних осіб – на 6,3 % (з початку року на 7,8 %) до 21,2 млрд. дол. США, юридичних осіб – на 4,3 % (з початку року на 7,0 %) до 7,3 млрд. дол. США.

 

Зменшення ресурсної бази банків відобразилося на їх кредитній активності. У лютому залишки за кредитами в національній валюті зменшилися на 1,6 % (з початку року на 1,8 %) – до 586,0 млрд. грн., у тому числі юридичних осіб – на 2,2 % (з початку року на 2,5 %) до 463,1 млрд. грн., фізичних осібзбільшилися на 0,8 % (з початку року на 0,9%) – до 122,9 млрд. грн.

 

В іноземній валюті залишки за кредитами (у доларовому еквіваленті) збільшилися на 1,8 % (з початку року зменшилися на 0,1 %) – до 38,5 млрд. дол. США, у тому числі фізичних осіб – зменшилися на 1,7 % (з початку року на 3,5 %) до 8,1 млрд. дол. США, юридичних осіб – збільшилися на 2,8 % (з початку року на 0,8 %) до 30,4 млрд. дол. США.

 

У лютому відбулося збільшення обсягу готівки поза банками на 7,3 % (з початку року на 6,4 %) до 253,1 млрд. грн. Обсяг грошової маси в лютому збільшився на 4,4 % (з початку року на 2,7 %) – до 933,5 млрд. грн. Монетарна база за цей період зросла на 4,7 % (з початку року на 0,4 %) – до 308,6 млрд. грн.

 

Обсяг рефінансування банків Національним банком України в лютому становив 22,3 млрд. грн. (з початку року – 30,7 млрд. грн.). Середньозважена процентна ставка за цими операціями за лютий становила 10,41 % річних (з початку року – 9,43 % річних). Водночас обсяг мобілізаційних операцій становив 22,3 млрд. грн. (з початку року – 117,1 млрд. грн.), а їх середньозважена процентна ставка в лютому і з початку року становила 2,01 %.

 

У лютому 2014 року Національній банк України набув у власність державних облігацій України (за номінальною вартістю) на суму 19,3 млрд. грн. (з початку року 21,8 млрд. грн.). Операції з продажу зі свого портфеля державних облігацій України в поточному році ним не проводилися.

 

Крім цього, у лютому Національний банк України здійснював операції з купівлі (продажу) державних облігацій України через механізм двостороннього котирування, у межах якого було придбано державних облігацій України (за номінальною вартістю) на суму 0,3 млрд. грн. (з початку року – 1,0 млрд. грн.). Операції з продажу державних облігацій України через механізм двостороннього котирування в лютому не проводилися (з початку року – 1,0 млрд. грн.).

 

Обсяг коррахунків банків у Національному банку України за місяць збільшився на 9,1 % (з початку року зменшився на 18,6 %) – до 26,9 млрд. грн. Обсяг обов’язкових резервів, сформованих банками з 05.03.2014 відповідно до встановлених нормативів, становив 28,5 млрд. грн., з яких на окремий рахунок у Національному банку України було перераховано 5,7 млрд. грн.

 

У лютому спостерігалося зростання вартості депозитів. Так середньозважена ставка за депозитами в національній валюті збільшилася до 14,14 % річних з 11,67 % у січні 2014 року, а в іноземній валюті – до 6,52 % (з 5,92 %). Це відповідним чином вплинуло на підвищення вартості ресурсів і на інших сегментах грошово-кредитного ринку. Зокрема середньозважені ставки за кредитами, наданими фізичним та юридичним особам у національній валюті, збільшилися до 20,44 % річних з 15,12 % у січні 2014 року, в іноземній валюті – до 9,06 % (з 8,59 %). Середньозважена вартість кредитів на міжбанківському кредитному ринку в національній валюті збільшилася до 15,53 % (з 7,49 % у січні 2014 року).

 

У лютому 2014 року на первинних аукціонах з розміщення облігацій внутрішніх державних позик (далі – ОВДП) розміщувалися облігації, номіновані як у національній валюті, так і в доларах США. За їх результатами до Державного бюджету України надійшло коштів на суму 6,6 млрд. грн. (з початку року – 10,3 млрд. грн.). Середньозважена дохідність ОВДП у національній валюті, на аукціонах з їх первинного розміщення становила 13,00 % (з початку року – 12,73 % річних). У лютому аукціони з розміщення ОВДП в іноземній валюті (долари США) не відбулися (з початку року за ними було отримано 0,2 млрд. дол. США, їх середньозважена дохідність становила 5,00 % річних).

 

У лютому 2014 року Міністерство фінансів України здійснило випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК “Нафтогаз України” (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України “Про збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” від 12.02.2014 № 40) на загальну суму 11,1 млрд. грн. з дохідністю 14,25 % річних.

 

Погашення та сплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно та в повному обсязі, який з початку року становив 15,2 млрд. грн., у тому числі погашення 11,2 млрд. грн., сплата купонного доходу 4,0 млрд. грн.

 

 

Основні показники, що характеризують стан грошово-кредитного ринку (за оперативними даними)

 

Інформація щодо підтримання Національним банком України ліквідності банків через різні інструменти

 

  На початок сторінки