Стара версія
Українська | English

Головна » Статистика

Статистика

Національний банк України є одним з найважливіших інститутів у виробництві офіційної статистики країни.

 

Статистичні функції Національного банку України засновані на законодавчих повноваженнях щодо збирання всіх необхідних даних для вироблення і поширення об’єктивної, достовірної, належної, своєчасної, послідовної і доступної статистики в межах своєї відповідальності.

 

Відповідно до Закону України "Про Національний банк України" Національний банк забезпечує збирання, складання та поширення даних фінансового та зовнішнього секторів економіки, а саме:

грошово-кредитної та фінансової статистики (огляди фінансових корпорацій, депозити, кредити, процентні ставки депозитних корпорацій, цінні папери, фінансові рахунки сектору фінансових корпорацій);

статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції та зовнішнього боргу;

міжнародних резервів та курсів обміну валют;

статистики індикаторів фінансової стійкості.

 

Статистика Національного банку України відповідає міжнародним стандартам статистики, методології Міжнародного валютного фонду та найкращій практиці центральних банків країн Європейського союзу.

 

Національний банк України надає великого значення якості своєї статистики, ураховує узгоджені на міжнародному рівні стандарти якості, які сформульовані в Спеціальному стандарті поширення даних МВФ і Основах оцінки якості даних, які, у свою чергу, закладені в основоположних принципах офіційної статистики ООН.

 

Національний банк України прагне ефективно виконувати свої статистичні функції і ефективно використовувати ресурси під час збирання, узагальнення та поширення статистичних даних, зберігаючи навантаження звітності респондентів на мінімумі, гарантуючи їм захист конфіденційності непублічної інформації, яку вони надають.

 

Вимоги щодо складання та подання статистичної звітності до Національного банку України визначено в Правилах організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України. У разі потреби, зазначені вимоги переглядаються та затверджуються відповідним нормативно-правовим актом Національного банку України, проект якого попередньо погоджується з банківською спільнотою та державними органами.

 

Опис вимог до порядку формування показників статистичної звітності наведено в Реєстрі показників, який містить інформацію щодо ідентифікаторів та назв показників, метрик, одиниць виміру, параметрів, рівня консолідації, некласифікованих реквізитів показника, посилань на законодавчі акти, правил та особливостей формування показників, номерів файлів, періодичності та строку їх подання, респондентів (постачальників статистичної звітності), описів контролю.

 

Національний банк України у своїй практиці використовує статистичні дані для цілей грошово-кредитної політики, макропруденційного аналізу та аналізу фінансової стабільності.

 

Міжнародні організації, вітчизняні та закордонні фінансові інститути, науковці, фінансові аналітики, політики, журналісти, студенти та широка громадськість можуть широко використовувати статистичні дані, що готуються і поширюються Національним банком України, для аналізу і прогнозування економічних та фінансових подій.

 

Дані поширюються як в вигляді електронних таблиць, так і в машиночитаному форматі через API.

 

У своїй статистичній роботі Національний банк України застосовує такі принципи: професійна незалежність, повноваження щодо збирання даних, достатність ресурсів, прагнення до якості, статистична конфіденційність, неупередженість та об’єктивність.

 

  На початок сторінки