Стара версія
Українська | English

Головна » Статистика » Грошово-кредитна та фінансова статистика » Грошово-кредитна статистика » Архів основних тенденцій грошово-кредитного ринку » 2014 рік

Основні тенденції грошово-кредитного ринку України за червень 2014 року

У червні, уперше з початку року, зафіксовано зростання вкладів фізичних осіб у національній валюті. Крім того, відбулося зниження середньозважених ставок за ресурсами в національній валюті, наданими на міжбанківському кредитному ринку, та за кредитами, наданими фізичним та юридичним особам.

 

Так, обсяг депозитів фізичних осіб у національній валюті в червні збільшився на 3,3 % (з початку року зменшився на 12,6 %) до 221,6 млрд. грн, тоді як відповідні депозити юридичних осіб за місяць знизилися на 4,0 % (з початку року зменшилися на 7,4 %) – до 156,3 млрд. грн. Загальний обсяг депозитів у національній валюті в червні збільшився на 0,1 % (з початку року зменшився на 10,5 %) до 377,9 млрд. грн.

 

Обсяг депозитів в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) протягом червня знизився на 4,0 % (з початку року на 24,5 %) – до 23,3 млрд. дол. США, у тому числі фізичних осіб – на 4,6 % (з початку року на 26,2 %) до 17,0 млрд. дол. США, юридичних осіб – на 2,1 % (з початку року на 19,4 %) до 6,3 млрд. дол. США.

 

Зменшення банківських депозитів супроводжувалося збільшенням обсягу готівки поза банками на 1,1 % (з початку року на 21,9 %) до 289,9 млрд. грн. Обсяг грошової маси в червні зменшився на 0,8 % (з початку року зріс на 4,1 %) – до 946,1 млрд. грн. Монетарна база за місяць збільшилася на 2,4 % (з початку року на 14,3 %) – до 351,1 млрд. грн.

Протягом червня залишки за кредитами в національній валюті зменшилися на 2,6 % (з початку року на 7,4 %) – до 552,7 млрд. грн., у тому числі юридичних осіб – на 2,8 % (з початку року на 7,9 %) до 437,4 млрд. грн., фізичних осібна 1,5 % (з початку року на 5,3%) – до 115,3 млрд. грн.

 

Залишки за кредитами в іноземній валюті знизилися (у доларовому еквіваленті) на 3,3 % (з початку року на 7,2 %) – до 35,8 млрд. дол. США, у тому числі фізичних осіб – на 5,7 % (з початку року на 13,9 %) до 7,2 млрд. дол. США, юридичних осіб – на 2,7 % (з початку року на 5,3 %) до 28,6 млрд. дол. США.

 

Ураховуючи це, Національний банк України уживав системних заходів, спрямованих на забезпечення стабільності банківської системи та підтримку її ліквідності.

 

Так, обсяг рефінансування банків Національним банком України в червні становив 15,1 млрд. грн. (з початку року – 119,9 млрд. грн.). Середньозважена процентна ставка за цими операціями за червень становила 13,99 % річних (з початку року – 13,94 % річних).

 

Одночасно протягом місяця Національний банк України набув у власність державних облігацій України (за номінальною вартістю) на суму 1,3 млрд. грн. (з початку року 44,9 млрд. грн. та 5,0 млн. дол. США). Операції з продажу ним зі свого портфеля цінних паперів України в поточному році не проводилися.

 

Крім того, у 2014 році Національний банк України здійснював операції з купівлі (продажу) державних облігацій України через механізм двостороннього котирування, у межах якого було куплено державних облігацій України (за номінальною вартістю) на суму 1,03 млрд. грн. та продано на загальну суму 1,00 млрд. грн. (за номінальною вартістю). У червні через механізм двостороннього котирування придбано 0,06 млн. грн. (за номінальною вартістю). Операції з  продажу державних облігацій України через механізм двостороннього котирування в червні не проводилися.

 

Водночас з метою абсорбування ліквідності Національний банк України проводив операції з мобілізації коштів – їх обсяг у червні становив 126,4 млрд. грн. (з початку року – 624,6 млрд. грн.). Майже всі операції були операціями овернайт. Середньозважена процентна ставка за операціями з мобілізації коштів у червні становила 4,56 % (з початку року – 3,23 % річних).

 

Обсяг коррахунків банків у Національному банку України в червні збільшився на 16,8 % (з початку року зменшився на – 10,0%) – до 29,7 млрд. грн.

 

У червні порівняно з травнем вартість ресурсів на міжбанківському кредитному ринку в національній валюті знизилася до 8,66 % річних (з 8,69 % у травні). Також спостерігалося зменшення вартості ресурсів за кредитами, наданими фізичним та юридичним особам у національній валюті, до 16,94 % (з 17,66 %) та збільшення в іноземній валюті до 8,71 % річних (з 8,53 % у травні). Середньозважена ставка за депозитами в національній валюті за цей період зросла до 12,96 % річних (з 12,77 % у травні), в іноземній – до 6,97 % (з 6,67 %).

 

У червні оголошувалися аукціони з розміщення облігацій внутрішніх державних позик (далі – ОВДП), номінованих у національній валюті. За їх результатами до Державного бюджету України за місяць надійшло 4,6 млрд. грн. (з початку року 28,2 млрд. грн.) У червні аукціони з розміщення ОВДП в іноземній валюті (долари США) не оголошувалися (з початку року надійшло 0,45 млрд. дол. США). Середньозважена дохідність ОВДП під час їх первинного розміщення в червні становила в національній валюті 16,59 % річних (з початку року – 14,02 %) та у доларах США з початку року  – 3,88 % річних.

 

У 2014 році Міністерство фінансів України здійснило випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК “Нафтогаз України” (відповідно до постанов Кабінету Міністрів України “Про збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” від 12.02.2014 № 40 та від 29.05.2014 № 151) на загальну суму 22,9 млрд. грн. із середньозваженою дохідністю 14,28 % річних. У червні було здійснено випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК “Нафтогаз України” на суму 1,8 млрд. грн. із дохідністю 14,30 % річних. 

 

Погашення та сплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно та в повному обсязі, який з початку року становив 45,68 млрд. грн., у тому числі погашення 31,52 млрд. грн., сплата купонного доходу 14,15 млрд. грн.

 

 

Основні показники, що характеризують стан грошово-кредитного ринку (за оперативними даними)

 

Інформація щодо підтримання Національним банком України ліквідності банків через різні інструменти

 

  На початок сторінки