Українська | English

Головна » Статистика » Грошово-кредитна та фінансова статистика » Грошово-кредитна статистика » Архів основних тенденцій грошово-кредитного ринку » 2014 рік

Основні тенденції грошово-кредитного ринку України за листопад 2014 року

Обсяг депозитів у національній валюті у листопаді порівняно з попереднім місяцем зменшився на 1,4% (з початку року – на 14,1%) – до 362,9 млрд. грн. Залишки на депозитних рахунках юридичних осіб знизилися протягом місяця на 1,2% (з початку року – на 4,9%) до 160,5 млрд. грн. Залишки на депозитних рахунках фізичних осіб за цей період скоротилися на 1,5% (з початку року – на 20,2%) – до 202,5 млрд. грн.

 

Обсяг депозитів в іноземній валюті за місяць знизився на 8,6% (з початку року – на 29,6%) – до 21,7 млрд. дол. США (у доларовому еквіваленті), у тому числі юридичних осіб на 17,5%, що з-поміж іншого пов’язано з розрахунками за імпортований природний газ (з початку року – на 4,8%) до 7,4 млрд. дол. США, фізичних осіб на 3,2% (з початку року – на 38,0%) до 14,2 млрд. дол. США.

 

У листопаді зафіксовано зменшення залишків за кредитами, наданими в національній валюті, на 1,3% (з початку року – на 9,5%) – до 540,3 млрд. грн. Це відбулося за рахунок зниження залишків за кредитами, наданими як юридичним особам на 1,1% (з початку року – на 9,3%) до 430,9 млрд. грн., так і фізичним особам на 2,2% (з початку року – на 10,2%) – до 109,4 млрд. грн.

 

Залишки за кредитами в іноземній валюті скоротилися за місяць на 4,9% (з початку року на 17,9%) – до 31,6 млрд. дол. США (у доларовому еквіваленті), у тому числі юридичних осіб – на 5,1% (з початку року – на 16,8%) до 25,1 млрд. дол. США, фізичних осіб – на 4,0% (з початку року – на 21,6%) до 6,5 млрд. дол. США.

 

У листопаді обсяг готівки поза банками зріс на 0,3% (з початку року на 18,8%) – до 282,4 млрд. грн. Обсяг грошової маси за місяць збільшився на 1,3% (з початку року на 6,9%) – до 971,8 млрд. грн. Монетарна база за цей період скоротилася на 1,2% (з початку року зросла на 6,9%) – до 328,4 млрд. грн.

 

Обсяг коррахунків банків у Національному банку України у листопаді зменшився на 9,0% (з початку року – на 23,9%) – до 25,1 млрд. грн. Обсяг обов’язкових резервів, що підлягав формуванню згідно з встановленими нормативами, становив у листопаді 38,0 млрд. грн., із них на окремому рахунку в Національному банку України0,3 млрд. грн.

 

Обсяг рефінансування банків Національним банком України у листопаді становив 27,2 млрд. грн. (із них кредит овернайт – 23,3 млрд. грн., кредити, надані на тендерах з підтримання ліквідності банків, – 3,9 млрд. грн.). Загальний обсяг рефінансування, наданого з початку року, становив 179,3 млрд. грн.

 

Середньозважена процентна ставка за операціями з підтримання ліквідності банків у листопаді становила 17,82% (у тому числі за кредитами овернайт – 17,50%, кредитами, наданими на тендерах з підтримання ліквідності банків, – 19,76%). За січень – листопад 2014 року середньозважена ставка за операціями з підтримання ліквідності банків становила 15,00% річних.

 

Водночас протягом місяця Національний банк України набув у власність державні облігації України, номінальна вартість яких становить 8,0 млрд. грн. (з початку року – 147,35 млрд. грн. та 5,0 млн. дол. США). Продаж цінних паперів України зі свого портфеля Національний банк України в поточному році не проводив.

У 2014 році Національний банк України здійснював операції з купівлі та продажу державних облігацій України через механізм двостороннього котирування. Номінальна вартість придбаних цінних паперів становить 1,03 млрд. грн., проданих 1,0 млрд. грн. Операції з купівлі/продажу державних облігацій України через механізм двостороннього котирування у листопаді не проводилися.

 

З метою абсорбування ліквідності Національний банк України проводив операції з мобілізації коштів – їх обсяг у листопаді становив 133,0 млрд. грн. (з початку року – 1 317,2 млрд. грн.). Переважна більшість цих операцій були операціями овернайт. Середньозважена процентна ставка за операціями з мобілізації коштів у листопаді становила 8,18% річних (з початку року – 5,36%).

 

Вартість ресурсів для юридичних та фізичних осіб протягом листопада порівняно з жовтнем зменшилася за наданими кредитами в іноземній валюті – до 7,94% з 8,33% та за залученими депозитами в національній валюті до 10,45% з 10,64%. Натомість вона зросла за наданими кредитами в національній валютідо 16,65% з 16,13% та за залученими депозитами в іноземній валюті – до 6,92% з 6,54%. Середньозважена ставка за наданими кредитами в національній валюті на міжбанківському кредитному ринку збільшилася до 16,50% річних з 14,43%.

 

У листопаді оголошувались аукціони з розміщення облігацій внутрішніх державних позик (далі – ОВДП), номінованих у національній валюті. За їх результатами до Державного бюджету України за місяць надійшло 7,3 млрд. грн. (з початку року 58,6 млрд. грн.). У листопаді розміщення ОВДП номінованих у іноземній валюті не здійснювалося (з початку року до Державного бюджету України надійшло 0,66 млрд. дол. США та 0,04 млрд. євро).

 

Середньозважена дохідність ОВДП за результатами аукціонів з їх первинного розміщення у листопаді становила в національній валюті  16,40% річних (з початку року в національній валюті 15,03%, у доларах США – 5,17%, в євро – 7,50%).

 

Протягом 2014 року Міністерство фінансів України здійснило випуск:

ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК “Нафтогаз України” на загальну суму 96,6 млрд. грн. із середньозваженою дохідністю 13,50% річних[1]. У листопаді випуск зазначених ОВДП не здійснювався;

ОВДП-ПДВ для відшкодування сум податку на додану вартість на загальну суму 6,8 млрд. грн. із середньозваженою дохідністю 9,50% річних[2]. У листопаді їх випуск не здійснювався;

ОВДП з метою надання кредиту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на загальну суму 7,5 млрд. грн. (у листопаді – 6,5 млрд. грн.) із середньозваженою дохідністю 12,50% річних[3].

 

Погашення та сплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно та в повному обсязі, який з початку року становив 85,98 млрд. грн., у тому числі погашення номінальної вартості 57,94 млрд. грн., сплата купонного доходу 28,04 млрд. грн.

 

 

Основні показники, що характеризують стан грошово-кредитного ринку (за оперативними даними)

 

Інформація щодо підтримання Національним банком України ліквідності банків через різні інструменти

 [1] Постанови Кабінету Міністрів України від 12.02.2014 № 40, від 29.05.2014 № 151 та від 04.08.2014 № 302 "Про збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

[2] Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 139 "Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість".

[3] Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 456 "Про забезпечення надання кредиту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб".

  На початок сторінки