Українська | English

Головна » Статистика » Грошово-кредитна та фінансова статистика » Грошово-кредитна статистика » Архів основних тенденцій грошово-кредитного ринку » 2014 рік

Основні тенденції грошово-кредитного ринку України за грудень 2014 року

На грошово-кредитному ринку у грудні спостерігалося певне зростання залишків у національній валюті як за залученими від юридичних осіб депозитів, так і за наданими їм кредитам. Це відбулося на фоні незначного зниження середньозважених ставок для фізичних та юридичних осіб у національній валюті за депозитами та кредитами.

 

Обсяг депозитів у національній валюті в грудні порівняно з попереднім місяцем збільшився на 0,6% (з початку року зменшився на 13,7%) – до 364,5 млрд. грн., що відбулося за рахунок зростання залишків на рахунках юридичних осіб на 5,1% (з початку року – на 0,2%) – до 169,1 млрд. грн. Залишки на депозитних рахунках фізичних осіб за цей період скоротилися на 2,9% (з початку року – на 23,0%) – до 195,3 млрд. грн.

 

Обсяг депозитів в іноземній валюті за місяць знизився на 10,7% (з початку року – на 37,2%) – до 19,4 млрд. дол. США (у доларовому еквіваленті), у тому числі юридичних осіб, – на 24,7%, що серед іншого пов’язано з розрахунками за імпортований природний газ (з початку року – на 27,9%) – до 5,6 млрд. дол. США, фізичних осіб – на 3,4% (з початку року – на 40,3%) – до 13,7 млрд. дол. США.

 

У грудні зафіксовано збільшення залишків за кредитами, наданими в національній валюті, на 1,1% (з початку року зменшення на 8,6%) – до 545,5 млрд. грн. Це відбулося за рахунок зростання залишків за кредитами, наданими юридичним особам, на 1,8% (з початку року зниження на 7,7%) – до 438,3 млрд. грн. Залишки за кредитами, наданими фізичним особам, за місяць зменшилися на 1,8% (з початку року – на 12,0%) – до 107,2 млрд. грн.

 

Залишки за кредитами в іноземній валюті скоротилися за місяць на 3,0% (з початку року – на 22,1%) – до 30,0 млрд. дол. США (у доларовому еквіваленті), у тому числі юридичних осіб – на 3,0% (з початку року – на 21,5%) – до 23,7 млрд. дол. США, фізичних осіб – на 3,2% (з початку року – на 24,2%) – до 6,3 млрд. дол. США.

 

У грудні обсяг готівки поза банками зріс на 0,1% (з початку року – на 18,9%) – до 282,8 млрд. грн. Обсяг грошової маси за місяць зменшився на 1,8% (з початку року збільшився на 4,9%) – до 953,8 млрд. грн. Монетарна база за цей період зросла на 1,5% (з початку року – на 8,5%) – до 333,2 млрд. грн.

 

Обсяг коррахунків банків у Національному банку України в грудні збільшився на 8,3% (з початку року зменшився на 17,6%) – до 27,2 млрд. грн. Обсяг обов’язкових резервів, що підлягав формуванню згідно з установленими нормативами, становив у грудні 39,4 млрд. грн., із них на окремому рахунку в Національному банку України – 0,2 млрд. грн.

 

Обсяг рефінансування банків Національним банком України в грудні становив 42,9 млрд. грн. (із них кредит овернайт – 32,2 млрд. грн., кредити, надані на тендерах з підтримання ліквідності банків, – 7,0 млрд. грн., операції прямого репо – 2,5 млрд. грн.). Загальний обсяг рефінансування, наданого з початку року, становив 222,3 млрд. грн.

 

Середньозважена процентна ставка за операціями з підтримання ліквідності банків у грудні становила 17,95% (у тому числі за кредитами овернайт – 17,50%, кредитами, наданими на тендерах з підтримання ліквідності банків, – 19,08%, за операціями репо – 19,16%). За січень – грудень 2014 року середньозважена ставка за операціями з підтримання ліквідності банків становила 15,57% річних.

 

Водночас протягом місяця Національний банк України набув у власність державні облігації України, номінальна вартість яких становить 34,6 млрд. грн. та 0,09 млрд. дол. США (з початку року – 181,9 млрд. грн. та 0,09 млрд. дол. США). Продаж цінних паперів України зі свого портфеля Національний банк України в поточному році не проводив.

 

У 2014 році Національний банк України здійснював операції з купівлі та продажу державних облігацій України через механізм двостороннього котирування. Номінальна вартість придбаних цінних паперів становить 1,03 млрд. грн., проданих1,0 млрд. грн. Операції з купівлі/продажу державних облігацій України через механізм двостороннього котирування в грудні не проводилися.

 

З метою абсорбування ліквідності Національний банк України проводив операції з мобілізації коштів – їх обсяг у грудні становив 155,5 млрд. грн. (з початку року – 1 472,7 млрд. грн.). Переважна більшість цих операцій були операціями овернайт. Середньозважена процентна ставка за операціями з мобілізації коштів у грудні становила 8,34% річних (з початку року – 5,68%).

 

Вартість ресурсів для юридичних та фізичних осіб протягом грудня порівняно з листопадом дещо зменшилася в національній валюті: за наданими кредитами – до 16,59% з 16,65%, та за залученими депозитами до 10,03% з 10,45%. Натомість вона дещо зросла в іноземній валюті: за наданими кредитами – до 8,38% з 7,94% та за залученими депозитами – до 6,97% з 6,92%. Середньозважена ставка за наданими кредитами в національній валюті на міжбанківському кредитному ринку збільшилася до 24,63% річних з 16,50%.

 

У грудні оголошувались аукціони з розміщення облігацій внутрішніх державних позик (далі – ОВДП), номінованих як у національній валюті, так і в іноземній валюті. За їх результатами до Державного бюджету України за місяць надійшло 8,5 млрд. грн. та 0,1 млрд. дол. США, з початку року – 67,1 млрд. грн., 0,8 млрд. дол. США та 0,04 млрд. євро.

 

Середньозважена дохідність ОВДП за результатами аукціонів з їх первинного розміщення в грудні становила: у національній валюті16,65% річних, у доларах США9,00% (з початку року: у національній валюті – 15,24%, у доларах США – 5,80%  та в євро – 7,50%).

 

Протягом 2014 року Міністерство фінансів України здійснило випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК “Нафтогаз України” на загальну суму 96,6 млрд. грн. із середньозваженою дохідністю 13,50% річних[1]. У грудні випуск зазначених ОВДП не здійснювався.

 

У грудні здійснено випуск:

ОВДП-ПДВ для відшкодування сум податку на додану вартість на загальну суму 0,06 млрд. грн. (з початку року – 6,9 млрд. грн.) із середньозваженою дохідністю 9,50% річних[2];

ОВДП з метою надання кредиту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на загальну суму 2,6 млрд. грн. (з початку року – 10,1 млрд. грн.) із середньозваженою дохідністю 12,50% річних[3];

ОВДП для збільшення статутного капіталу ПАТ “Ощадбанк” на загальну суму 11,6 млрд. грн. із середньозваженою дохідністю 6,00% річних[4];

ОВДП для збільшення статутного капіталу ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України” на загальну суму 5,0 млрд. грн. із середньозваженою дохідністю 9,50% річних[5].

 

Погашення та сплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно та в повному обсязі, який з початку року становив 97,2 млрд. грн., у тому числі погашення номінальної вартості 65,3 млрд. грн., сплата купонного доходу 31,9 млрд. грн.

 

 

Основні показники, що характеризують стан грошово-кредитного ринку (за оперативними даними)

 

Інформація щодо підтримання Національним банком України ліквідності банків через різні інструменти

 [1] Постанови Кабінету Міністрів України від 12.02.2014 № 40, від 29.05.2014 № 151 та від 04.08.2014 № 302 "Про збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

[2] Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 139 "Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість".

[3] Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 456 "Про забезпечення надання кредиту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб".

[4] Постанова Кабінету Міністрів України від 19.11.2014 № 633 "Про збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" та внесення змін до його Статуту".

[5] Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2014 № 713 "Про збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" та внесення змін до його Статуту".

  На початок сторінки