Українська | English

Головна » Прес-центр » Новини » Архів » 2014 рік

Національний банк України вжив додаткових заходів щодо збалансування ситуації на валютному ринку

19.05.2014

прес-реліз

 

Ситуація на валютному ринку України впродовж квітня і травня поточного року демонструє тенденцію до поліпшення. Цьому сприяли як заходи Національного банку України (далі – Національний банк), так і початок реалізації програми "Стенд-бай", схваленої МВФ.

 

Водночас суспільно-політичне напруження, що триває нині, зумовлює наявність певних елементів ризику та невизначеності щодо подальшого розвитку ситуації. Це потребує тимчасового застосування додаткових стабілізаційних механізмів з боку Національного банку.

 

З огляду на зазначене, Правління Національного банку ухвалило постанову від 12 травня 2014 року № 270 "Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 14 травня 2014 року за № 496/25273, якою, зокрема, передбачено:

скорочення строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів зі 180 до 90 календарних днів;

запровадження вимоги щодо обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України, яка стосується:

надходжень в іноземній валюті з-за кордону на користь юридичних осіб, які не є уповноваженими банками, фізичних осіб-підприємців, іноземних представництв (крім офіційних представництв), на рахунки, відкриті в уповноважених банках для ведення спільної діяльності без створення юридичної особи, а також надходжень в іноземній валюті на рахунки резидентів, відкриті за межами України на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку;

надходжень в іноземній валюті із-за меж України на користь фізичних осіб в сумі, що дорівнює або перевищує в еквіваленті 150 000 гривень за місяць. Винятком є надходження із-за меж України в іноземній валюті на користь фізичних осіб (резидентів та нерезидентів), що повернуті у зв’язку з неправильно  зазначеними реквізитами.

 

Вимога щодо обов’язкового продажу поширюється на надходження в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют і банківських металів[1] та в російських рублях.

 

Вищезазначені норми діятимуть тимчасово з 20 травня до 20 серпня 2014 року.

 

Частка надходжень в іноземній валюті у вигляді валютної виручки резидентів від продажу товарів за зовнішньоекономічними договорами, що підлягає обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України, відповідно до постанови Правління Національного банку від 12 травня 2014 року № 271 "Про встановлення розміру обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті" становить 50 процентів.

 

Коментуючи зазначені рішення Правління Національного банку, директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики Національного банку Олена Щербакова відзначила, що ефективність інструментів, що діяли впродовж останніх 18 місяців, не викликає сумнівів.

 

"Ураховуючи складну геополітичну ситуацію та мінливість зовнішньої кон’юнктури, логічним є тимчасове використання таких інструментів, як обов’язковий продаж частини надходжень в іноземній валюті та регулювання строків зовнішньоекономічних розрахунків. Це сприятиме ритмічності надходжень іноземної валюти на валютний ринок України, зменшенню тиску на обмінний курс гривні і в результаті – збалансуванню грошово-кредитного ринку України в цілому", – сказала вона.

 

За словами Олени Щербакової, у квітні 2014 року на обох сегментах валютного ринку пропозиція іноземної валюти почала домінувати над валютним попитом. Зокрема чиста пропозиція безготівкової іноземної валюти у квітні становила 171,6 млн. дол. США, а готівкової – 258,8 млн. дол. США. Водночас із середини лютого 2014 року Національний банк не здійснює інтервенцій із продажу іноземної валюти, а у квітні взагалі не виходив на валютний ринок.

 

Також вона акцентувала увагу на скороченні до трьох місяців терміну дії вищезазначених заходів центрального банку, тоді як раніше їх тривалість становила максимально можливий згідно із законом термін (6 місяців). Це пов’язано з поліпшенням ринкових очікувань в умовах запровадження співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями.

 [1] Затверджений постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 [у редакції постанови Правління Національного банку України від 02 жовтня 2002 року № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2002 року за № 841/7129 (зі змінами)].

  На початок сторінки  
 
Остання модифiкацiя   19.05.2014