Національний банк України

Пам'ятка для роботи з інвестиційними монетами України
[повернутись

Інвестиційні монети України (далі – інвестиційні монети) – це особлива група сучасної монетної продукції, яка призначена для вкладання коштів інвесторами – фізичними та юридичними особами. Монети цієї групи виготовляються із золота або срібла, доведених до найвищих проб відповідно до світових стандартів: для золота – 999,9, для срібла – 999,9.

 

Згідно з постановою Правління Національного банку України від 15.11.2011 № 405 "Про започаткування випуску інвестиційних монет України" Національним банком України започатковано виготовлення інвестиційних монет, які є засобом платежу та одночасно віднесені до категорії банківських металів.

 

Основними загальноприйнятими термінами, що використовуються для опису будь-яких монет, є:

аверс – лицьовий бік монети, де, як правило, розкривається державна належність монети, зазначається номінал, розміщуються написи, позначки, зображення логотипа виробника;

реверс – зворотний бік монети, рельєфні зображення й написи, розміщені на реверсі, як правило, символізують тематичну належність монети чи містять будь-яку іншу інформацію;

гурт – бічна поверхня (ребро) монети, виконана спеціальним способом з метою захисту від підробки.

 

Українські інвестиційні монети вироблено з урахуванням усіх зазначених вимог, що забезпечують високоякісне оформлення їх поверхонь (аверсу та реверсу) з дотриманням установлених технічних параметрів карбування, ідентичного для всього тиражу.

 

Інвестиційні монети мають форму диска з рантом по периметру, що виступає над рельєфним зображенням на лицьовому та зворотному боках монети.

 

Категорія якості карбування інвестиційних монет – анциркулейтед, що означає звичайну якість карбування в автоматичному режимі неполірованим карбувальним інструментом без дзеркальних поверхонь.

 

Сукупність технічних вимог, що пред’являються до заготовок для інвестиційних монет, і технічних параметрів відкарбованих монет у поєднанні з особливостями їх художнього оформлення є цілком достатньою для надійного захисту монет від підробки, а також для визначення їх справжності.

 

На аверсі монет розміщено: угорі малий Державний Герб України та напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, у центрі у восьмикутному картуші на щиті зображено емблему Національного банку України – алегоричні фігури грифонів, між якими – гривня – грошово-вагова одиниця Київської Русі. Крім того, на аверсі розміщено номінал монет, рік карбування та позначення металу, його проби і маси в чистоті.

 

На реверсі монет у центрі зображено Архістратига Михаїла, по колу розміщено напис ЗА НАС І ДУШІ ПРАВЕДНИХ, І СИЛА АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА.

 

Усі зображення та написи на лицьовому і зворотному боках – рельєфні.

 

Основні параметри монет такі:

 

Номінал,

грн.

Метал,

проба

Діаметр,

мм

Товщина монети з гуртом,

мм

Маса монети,

г

Маса

дорогоцінного металу в чистоті, г

Гурт

20

золото

Au 999,9

32,0 (±0,1)

2,4 (±0,1)

31,11 (+0,11)

31,10 (+0,11)

(1 унція)

секторальне рифлення

 

Номінал,

грн.

Метал,

проба

Діаметр,

мм

Товщина монети з гуртом,

мм

Маса монети,

г

Маса

дорогоцінного металу в чистоті, г

Гурт

10

золото

Au 999,9

25,0 (±0,1)

2,0 (±0,1)

15,55 (+0,06)

15,55 (+0,06)

(1/2 унції)

секторальне рифлення

 

Номінал,

грн.

Метал,

проба

Діаметр,

мм

Товщина монети з гуртом,

мм

Маса,

г

Маса

дорогоцінного металу в чистоті, г

Гурт

5

золото

Au 999,9

20,0 (±0,1)

1,6 (±0,1)

7,78 (+0,06)

 

7,78 (+0,06)

(1/4 унції)

секторальне рифлення

 

Номінал,

грн.

Метал,

проба

Діаметр,

мм

Товщина монети з гуртом,

мм

Маса,

г

Маса

дорогоцінного металу в чистоті, г

Гурт

2

золото

Au 999,9

16,0 (±0,1)

1,1 (±0,1)

3,11 (+0,06)

 

3,11 (+0,06)

(1/10 унції)

секторальне рифлення

 

Номінал,

грн.

Метал, проба

Діаметр,

мм

Товщина,

мм

Маса,

г

Маса

дорогоцінного металу в чистоті, г

Гурт

1

срібло

Ag 999,9

38,6 (±0,1)

3,0 (±0,1)

31,11 (+0,19)

31,10 (+0,19)

(1 унція)

рифлений

 

Під час перевірки справжності інвестиційних монет слід ураховувати таке.

 

1. Зображення, написи, позначки на аверсі та реверсі інвестиційних монет чітко відкарбовані та зорієнтовані в одному напрямі відносно вертикальної осі аверсу та реверсу.

 

2. Рант на аверсі та реверсі інвестиційних монет є рівномірним (за візуальним визначенням) по всьому периметру, без розривів, пошкоджень та подряпин.

 

3. Ділянки аверсу та реверсу інвестиційних монет без зображень і написів мають рівномірний матовий відтінок, що відповідає кольору металу.

 

4. Деталі зображень, написів, позначок на аверсі та реверсі інвестиційних монет мають помірний і рівномірний блиск.

 

5. З часом на поверхнях інвестиційних монет можуть з’являтись ознаки окислення (різних відтінків) природного походження, що свідчить про справжність дорогоцінного металу. Якщо вони не погіршують зовнішній вигляд монет, то ці монети не характеризуються як пошкоджені.

 

6. Гурт золотих інвестиційних монет має секторальне рифлення, що складається з чотирьох секторів, у кожному з яких рифлення здійснено з різним кроком. Таке оформлення гурта є одним з елементів захисту монет від підробок.

 

7. Гурт срібних інвестиційних монет має суцільне рифлення, профіль, глибина та кількість зубців є елементами захисту монет від підробок.

 

8. Розміщення позначки дорогоцінного металу, вмісту його масових одиниць в одній тисячі масових одиниць сплаву, його мінімальної маси, зображення логотипу Монетного двору Національного банку України на аверсі інвестиційних монет також є сукупністю елементів захисту від підробок.

 

9. Зображення Архістратига Михаїла на реверсі інвестиційних монет містить велику кількість дрібних художніх деталей.

 

Огляд зображень, позначок і написів на аверсі та реверсі монет, ранта й гурта монети здійснюється візуально (неозброєним оком або за допомогою лупи).

 

Геометричні розміри монет (діаметр і товщина гурта) перевіряються за допомогою штангенциркуля та мікрометра, що пройшли метрологічну атестацію.

 

Зважування інвестиційних монет здійснюється на ваговимірювальних приладах (вагах) відповідного класу точності, що допускають похибку залежно від зважуваної ваги та не мають перевищувати значень, затверджених у ГОСТ 24104-88, прийнятого Міждержавною радою зі стандартизації, метрології і сертифікації.

 

Якщо технічні параметри досліджуваної інвестиційної монети (маса, діаметр, товщина гурта) перебувають у межах допустимих стандартизованих значень, на її поверхні не виявлено слідів механічного впливу, а в деталях художнього оформлення – відхилень від затвердженого зразка, то підстав для сумнівів у справжності такої монети немає.

 

Для ідентифікації інвестиційних монет України цілком достатньо знати основні властивості металів, технічні параметри справжніх монет, а також уміти користуватися простим, доступним та недорогим інструментарієм. Крім того, експерту необхідно мати певний досвід практичної роботи з дорогоцінними металами.

 

Основою методики ідентифікації інвестиційних монет є принцип порівняння деталей оформлення досліджуваної монети та її технічних параметрів, затверджених Національним банком України, або з іншою інвестиційною монетою.

 

 

[повернутись