Національний банк України

Основні тенденції грошово-кредитного ринку України за липень 2014 року
[повернутись

За підсумками липня рівень депозитів, залучених банками в національній валюті, залишився практично на рівні попереднього місяця. Це відбулося на фоні зниження середньозважених ставок для фізичних та юридичних осіб як за кредитами, так і депозитами.

 

Так загальний обсяг депозитів у національній валюті в липні порівняно з попереднім місяцем майже не змінився і становив 378,7 млрд. грн. (з початку року зменшився на 10,3 %), обсяг депозитів в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) за цей період знизився на 3,0 % (з початку року – на 26,2 %) – до 22,7 млрд. дол. США.

 

Обсяг депозитів юридичних осіб у національній валюті в липні збільшився на 0,5 % (з початку року зменшився на 6,9 %) до 157,2 млрд. грн., в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) знизився на 3,4 % (з початку року – на 20,5 %) до 6,2 млрд. дол. США.

 

Обсяг депозитів фізичних осіб за місяць зменшився в національній валюті: на 0,4 % (з початку року – на 12,7 %) – до 221,4 млрд. грн., в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) зменшився на 2,9 % (з початку року – на 28,2 %) до 16,5 млрд. дол. США.

 

У липні спостерігалося незначне зменшення обсягу готівки поза банками на 0,2 % (з початку року зростання на 21,7 %) до 289,5 млрд. грн. Обсяг грошової маси за місяць знизився на 0,4 % (з початку року зріс на 4,0 %) – до 945,4 млрд. грн. Монетарна база за цей період зменшилася на 0,6 % (з початку року збільшилася на 13,6 %) – до 348,8 млрд. грн.

 

Протягом липня відбулося уповільнення темпів зниження залишків за кредитами в національній валюті. За місяць вони скоротилися на 0,6 % порівняно з 1,7 % та 2,6 % у травні та червні (з початку року – на 7,9 %) – до 549,5 млрд. грн., у тому числі юридичних осіб – на 0,6 % (з початку року – на 8,4 %) до 435,0 млрд. грн., фізичних осібна 0,6 % (з початку року – на 5,9%) – до 114,6 млрд. грн.

 

Залишки за кредитами в іноземній валюті знизилися (у доларовому еквіваленті) на 1,0 % (з початку року на 8,1 %) – до 35,4 млрд. дол. США, у тому числі юридичних осіб – на 0,9 % (з початку року – на 6,2 %) до 28,3 млрд. дол. США., фізичних осіб – на 1,4 % (з початку року – на 15,1 %) до 7,1 млрд. дол. США.

 

Обсяг рефінансування банків Національним банком України в липні становив 10,2 млрд. грн. (з початку року – 130,1 млрд. грн.). Середньозважена процентна ставка за цими операціями за липень становила 14,24 % річних (з початку року – 13,96 % річних).

 

Одночасно протягом місяця Національний банк України набув у власність державних облігацій України (за номінальною вартістю) на суму 6,2 млрд. грн. (з початку року 51,1 млрд. грн. та 5,0 млн. дол. США). Операції з продажу ним зі свого портфеля цінних паперів України в поточному році не проводилися.

 

Крім того, у 2014 році Національний банк України здійснював операції з купівлі (продажу) державних облігацій України через механізм двостороннього котирування, у межах якого було як куплено, так і продано державних облігацій України (за номінальною вартістю) на суму 1,0 млрд. грн. У липні операції з купівлі/продажу державних облігацій України через механізм двостороннього котирування не проводилися.

 

Водночас з метою абсорбування ліквідності Національний банк України проводив операції з мобілізації коштів – їх обсяг у липні становив 176,3 млрд. грн. (з початку року – 800,9 млрд. грн.). Переважна більшість операцій були операціями овернайт. Середньозважена процентна ставка за операціями з мобілізації коштів у липні становила 5,55 % річних (з початку року – 3,74 %).

 

Обсяг коррахунків банків у Національному банку України в липні зменшився на 4,4 % (з початку року – на 14,0%) – до 28,4 млрд. грн. Обсяг обов’язкових резервів, що підлягав формуванню, у липні згідно з встановленими нормативами становить 34,2 млрд. грн., з них на окремий рахунок у Національному банку України було перераховано 6,9 млрд. грн.

 

Вартість ресурсів протягом липня 2014 року порівняно з червнем 2014 року знизилися: за кредитами, наданими фізичним та юридичним особам, у національній валюті – до 16,24 % з 16,94 %, в іноземній валюті незначно збільшилися до 8,76 % з 8,71 %, за депозитами, залученими від фізичних та юридичних осіб, у національній валюті – до 11,68 % з 12,96 %, в іноземній валюті – до 6,51 % з 6,97 %. Натомість вартість ресурсів на міжбанківському кредитному ринку в національній валюті зросла до 9,89 % річних з 8,66 %.

 

Протягом липня оголошувалися аукціони з розміщення облігацій внутрішніх державних позик (далі – ОВДП), номінованих як у національній валюті, так і в доларах США. За їх результатами до Державного бюджету України за місяць надійшло 5,4 млрд. грн. та 0,2 млрд. дол. США (з початку року 33,6 млрд. грн. та 0,65 млрд. дол. США відповідно).

 

Середньозважена дохідність ОВДП під час їх первинного розміщення в липні становила в національній валюті 15,42 % річних, у доларах США 8,00 % (з початку року – 14,24 % та 5,14 %).

 

У 2014 році Міністерство фінансів України здійснило випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК "Нафтогаз України" (відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 12.02.2014 № 40 та від 29.05.2014 № 151 "Про збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України") на загальну суму 24,0 млрд. грн. із середньозваженою дохідністю 14,28 % річних. У липні було здійснено випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК "Нафтогаз України" на суму 1,1 млрд. грн. із дохідністю 14,30 % річних.

 

У липні здійснено випуск ОВДП-ПДВ для відшкодування сум податку на додану вартість на суму 5,75 млрд. грн. із дохідністю 9,50 % річних (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 139 "Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість" від 21.05.2014 № 139).

 

Погашення та сплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно та в повному обсязі, який з початку року становив 55,1 млрд. грн., у тому числі погашення 38,4 млрд. грн., сплата купонного доходу 16,7 млрд. грн.

 

 

Основні показники, що характеризують стан грошово-кредитного ринку (за оперативними даними)

 

Інформація щодо підтримання Національним банком України ліквідності банків через різні інструменти

 

 

[повернутись