Національний банк України

Про заяви окремих компаній-нерезидентів стосовно їх виходу на платіжний ринок України
[повернутись

01.07.2011

прес-реліз

 

 

 У зв’язку із заявами окремих компаній-нерезидентів стосовно їх виходу на платіжний ринок України (“міжнародний платіжний сервіс “QIWI”, “платіжна система “Яндекс.Деньги” тощо) Національний банк України вважає за доцільне наголосити на такому.

 

Про діяльність в Україні міжнародних платіжних систем

 

Питання діяльності в Україні платіжних систем регулюються Законом України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” (далі – Закон).

 

Статтею 9 Закону встановлено, що правила міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, мають бути узгоджені платіжною організацією цієї платіжної системи з Національним банком України.

 

Відповідно до статті 12 Закону договори, укладені установами- резидентами про членство або про участь у міжнародних платіжних системах, створених нерезидентами України, мають бути зареєстровані в Національному банку України.

 

Порядок узгодження правил платіжних систем та реєстрації вищезазначених договорів установлений Положенням про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 25.09.2007 № 348.

 

Надання послуг міжнародною платіжною системою, створеною резидентом, без узгодження правил цієї системи з Національним банком України не дозволяється. Також не дозволяється й надання послуг членами/учасниками міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами, без реєстрації відповідних договорів у Національному банку України.

 

Системи, про які йде мова, не узгоджували свої правила в Національному банку України і Національний банк України не реєстрував договорів про членство/участь у таких системах.

 

Про випуск та використання електронних грошей в Україні

 

Правові вимоги щодо випуску та обігу електронних грошей в Україні встановлені Положенням про електронні гроші в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку Україна від 04.11.2010 № 481, яким передбачено, що на території України право здійснювати випуск електронних грошей мають тільки банки. Електронні гроші, які випускаються та використовуються в Україні, мають бути виражені лише в національній валюті України – гривні.

 

Відповідно до вимог вищезазначеного положення користувачі – фізичні особи або суб’єкти господарювання мають право використовувати електронні гроші для придбання товарів і здійснення переказів з урахуванням обмежень, установлених цим положенням. Користувачі мають право використовувати електронні гроші платіжних систем, випуск яких здійснюється відповідно до правил систем електронних грошей, узгоджених з Національним банком України, або відповідно до правил платіжних систем/систем електронних грошей, створених Національним банком України.

 

Приймати електронні гроші як засіб платежу за товари та послуги на території України мають право тільки торговці – суб’єкти господарювання, зареєстровані відповідно до законодавства України, на підставі договору, укладеного з українським банком-емітентом.

 

Операції з електронними грошима, які не відповідають вимогам, установленим Національним банком України, є незаконними.

 

Про здійснення операцій із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування

 

Згідно з постановою Правління Національного банку України від 05.03.2008 № 53 “Про врегулювання питань здійснення операцій із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування” здійснювати операції з приймання платежів для подальшого переказу із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування можуть банки і небанківські фінансові установи, які згідно із законодавством України отримали ліцензію/дозвіл щодо переказу коштів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, і є платіжними організаціями та/або членами платіжної системи, а також суб’єктами господарювання, які уклали агентські договори з банками.

 

Виконання операцій іншими особами з приймання платежів для подальшого переказу із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування законодавством України не передбачені.

 

Повідомляємо, що на офіційному веб-сайті Національного банку України в мережі Інтернет у розділі “Платіжні системи” (http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=76254&cat_id=36042) розміщено перелік:

 

міжнародних платіжних систем, створених резидентами;

 

членів/учасників міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами;

 

систем електронних грошей та банків-емітентів електронних грошей, які мають право здійснювати діяльність в Україні відповідно до законодавства.

 

 

[повернутись