Національний банк України

Набуття статусу Банка-партнера НУФ
[повернутись
Банкам Набути статус банка-партнера може будь-який український банк, що пройшов процедуру відбору на предмет відповідності Загальним вимогам НУФ, має надійний фінансовий стан, визначає напрям співпраці з мікро, малими та середніми позичальниками (ММСП) одним з пріоритетних у своїй діяльності, затверджений в якості банка-партнера Наглядовою Радою НУФ та уклав з Німецько-Українським фондом Угоду про партнерство. Банк-партнер має право брати участь у всіх діючих та перспективних програмах та Проектах НУФ за умови дотримання ним Загальних вимог НУФ до банків-партнерів.

Загальні вимоги до банків-партнерів НУФ
Щоб набути та утримувати статус Банка-партнера, банк повинен, якщо НУФ не погодиться на інше, задовольняти таким загальним вимогам до банків-партнерів НУФ:
1. бути зареєстрованим в Україні;
2. контрольний пакет акцій (часток власності) банку має належати приватним юридичним і фізичним особам;
3. дотримуватися регулятивних вимог НБУ, зокрема, щодо відповідності регулятивного капіталу нормативно-ліцензійним вимогам, дотримуватись економічних нормативів, норм обов’язкового резервування коштів на кореспондентському рахунку в Національному банку України, нормативно-правових актів Національного банку України, формування резервів за активними операціями, та чинного законодавства України;
4. бути учасником кредитного бюро та/або ЄІС “Реєстр позичальників”;
5. надавати НУФ інформацію про присвоєння рейтингових оцінок банку національними/міжнародними рейтинговими агентствами та Національним банком України (за результатами комплексних інспекційних перевірок) з коментарями та обґрунтуваннями;
6. вести прибуткову діяльність не менше трьох років;
7. підтримувати частку проблемних активів (прострочені та сумнівні) у загальному портфелі банку, не більше 5%;
8. підтримувати частку залучених коштів на міжбанківському ринку в загальних зобов'язаннях не більше 45%;
9. припускати концентрацію кредитних ризиків 10 найбільших груп позичальників в кредитному портфелі банку, не більш ніж 50%;
10. підтримувати частку негативно класифікованих активів в загальних активах на рівні не більше 10%.

 

[повернутись