Звичайна версія сайту
Оперативні дані, що характеризують ліквідність банківської системи та чинники її зміни

 Опис даних та графік поширення

Архів

млн грн

  18.10 17.10 16.10 15.10 11.10
Коррахунки банків (на початок дня) 65 860 62 732 59 960 61 896 59 231
зміна до попереднього дня 3 128 2 772 -1 936 2 665 14 521
у тому числі:          
1. Монетарні операції Національного банку України 2 512 -659 -4 472 -646 13 467
1.1 Інструменти постійного доступу  1 745 -659 -4 472 -647 11 713
1.1.1 Кредити O/N 0 0 0 0 0
надання  0 0 0 0 0
повернення 0 0 0 0 0
1.1.2 Депозитні сертифікати O/N 1 745 -659 -4 472 -647 11 713
залучення -7 906 -9 651 -8 992 -4 520 -3 873
погашення 9 651 8 992 4 520 3 873 15 586
1.2 Тендери (чергові, позачергові) 0 0 0 1 0
1.2.1 Тендери з підтримання ліквідності 0 0 0 1 0
надання  0 0 0 130 0
повернення 0 0 0 -129 0
1.2.2 Тендери з розміщення депозитних сертифікатів 0 0 0 0 0
залучення 0 0 0 0 0
погашення 0 0 0 0 0
1.3 Інші монетарні операції  767 0 0 0 1 754
2. Автономні чинники 616 3 431 2 536 3 311 1 054
2.1 Зміна обсягу готівки -162 65 1 166 -1 891 -1 480
2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  797 3 367 1 300 5 188 2 610
2.3. Інші операції -19 -1 70 14 -75

 

Довідково

Архів

млн грн

на початок дня 17.10
Рефінансування банків (залишок за основною сумою) 46 796
у тому числі:  
кредити O/N 0
тендерні кредити 130
   - з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації 130
інші кредити 46 666
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації 7 938
Депозитні сертифікати Національного банку України (залишок за основною сумою) 55 306
у тому числі:  
депозитні сертифікати O/N 9 651

 

Архів

млн грн

на початок дня 17.10

Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.10.2019 по 10.11.2019

2 232

 

Архів

млн грн

Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.09.2019 по 10.10.2019

52 420