Звичайна версія сайту
Статистика фінансового сектору

Статистика фінансового сектору (грошово-кредитна та фінансова статистика) відображає інформацію про економічні та фінансові зв‘язки банків і небанківських фінансових установ з учасниками фінансових ринків.

Національний банк України складає статистику фінансового сектору за такими напрямками:

  • Грошово-кредитна статистика є комплексним набором даних про вимоги та зобов’язання сектору фінансових корпорацій та його підсекторів відносно інших секторів економіки країни та нерезидентів. Грошово-кредитна статистика в Україні охоплює всі банки, що створені та діють на території України (крім банків у режимі ліквідації), страхові компанії, пенсійні фонди та інститути спільного інвестування (інвестиційних фондів), кредитні спілки, інші кредитні установи, фінансові компанії, юридичні особи, що надають послуги фінансового лізингу, ломбарди та допоміжні фінансові організації. Дані грошово-кредитної статистики подаються у формі балансових звітів за секторами економіки та оглядів сектору фінансових корпорацій та його підсекторів.
  • Статистика фінансових ринків охоплює статистику процентних ставок Національного банку, депозитних корпорацій (банків) та статистику ринку цінних паперів.
  • Статистика фінансових рахунків. Фінансовий рахунок сектору фінансових корпорацій та його підсекторів відображає операції з фінансовими активами та зобов'язаннями, які здійснюються між інституційними одиницями, що є резидентами країни, і між інституційними одиницями-резидентами та рештою світу (нерезидентами).
  • Статистика індикаторів фінансової стійкості. Індикатори фінансової стійкості – це показники поточного фінансового стану і стійкості фінансових установ країни та їх контрагентів із сектору нефінансових корпорацій та сектору домашніх господарств.

Статистика фінансового сектору складається відповідно до: